REGULAMIN GRAND PRIX 2004
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W SZACHACH AKTYWNYCH1) Warunki zaliczenia turnieju do cyklu Grand Prix :

a) Współorganizatorem turnieju jest klub zrzeszony w WMZSzach .

b) Organizator wniesie opłatę rejestracyjną w wysokości 2 zł od uczestnika..

c) Turniej trwa 1 lub 2 dni ( wyłącznie soboty , niedziele lub inne dni wolne )

d) Turniej składa się z 7 , 9 lub 11 rund.

e) Tempo gry wynosi : P'20 , P'25 lub P' 30 .

f) W turnieju wypłaca się nagrody pieniężne .

g) W turnieju jednodniowym przewidzianych jest minimum 6 nagród głównych, w turnieju dwudniowym minimum 8 nagród głównych. W każdym turnieju ustanowiona jest minimum 1 dodatkowa nagroda pieniężna dla zawodnika o rankingu do 1800 , mile widziane są inne nagrody dodatkowe ( dla kobiety , juniora , młodzika ) .

h) Nagrody główne muszą wynosić minimum :

Turniej 1 dniowy
Turniej 2 dniowy

I

200 zł

IV

80 zł

I

300 zł

V

90 zł

II

150 zł

V

60 zł

II

200 zł

VI

80 zł

III

100 zł

VI

40 zł

III

150 zł

VII

70 zł

IV

100 zł

VIII

60 zł

i) Wpisowe dla seniora może wynosić maximum 10% wysokości I nagrody,dla kobiet i młodzieży do lat 18 obowiązują zniżki .

j) Organizator turnieju prześle na minimum 30 dni wcześniej komunikat organizacyjny do sekretarza w celu weryfikacji i rozesłania do klubów.

i) Turnieje mogą odbywać się w okresie 03.01.2004. - 30.11.2004.

2) Punktacja Grand-Prix prowadzona będzie w sposób następujący :

za każdy turniej eliminacyjny uczestnik otrzymuje punkty Grand-Prix wg. klucza:

ILOŚĆ RUND
Współczynnik , przez który mnożone są uzyskane punkty

7

5

9

4

11

3

Do punktacji w cyklu zalicza się zawodnikowi punkty Grand-Prix uzyskane we wszystkich turniejach eliminacyjnych . Po rozegraniu 9 turniejów odrzuca się każdemu zawodnikowi 1 najsłabszy wynik , po rozegraniu 12 turniejów 2 a po 15 3 najsłabsze wyniki .

Każdy turniej powinien mieć charakter otwarty , klasyfikowani w Grand-Prix są wszyscy uczestnicy turnieju . Suma punktów uzyskanych w turniejach eliminacyjnych decyduje o udziale w Turnieju Finałowym .

3) W grudniu odbędzie się Turniej Finałowy

Prawo gry w Turnieju Finałowym uzyska 18 zawodników , którzy zgromadzą najwięcej punktów Grand-Prix (po odrzuceniu odpowiedniej ilości wyników) .

Turniej Finałowy rozegrany zostanie na dystansie 7 rund , tempo gry P'20 .

Punkty uzyskane w Turnieju Finałowym mnoży się przez współczynnik 10

Wpisowe do Turnieju Finałowego wynosi 50 zł.

O klasyfikacji końcowej Grand-Prix decydować będzie suma punktów z turniejów eliminacyjnych powiększona o punkty z Turnieju Finałowego. Przy równej ilości decyduje większa ilość punktów w eliminacjach .

Nagrody w finale Grand-Prix :

I

500 zł

X

150 zł

II

400 zł

XI

140 zł

III

300 zł

XII

130 zł

IV

270 zł

XIII

120 zł

V

240 zł

XIV

110 zł

VI

220 zł

XV

100 zł

VII

200 zł

XVI

90 zł

VIII

180 zł

XVII

80 zł

IX

160 zł

XVIII

70 zł