TURNIEJ KLASYFIKACYJNY

CEL TURNIEJU

ORGANIZATOR

TERMIN I MIEJSCE

UCZESTNICY

ZGŁOSZENIA

WPISOWE

SYSTEM ROZGRYWEK

TEMPO GRY

PROGRAM TURNIEJU

sobota 17 stycznia

15.00 - III runda

9.00-9.45 - zgłaszanie się zawodników

17.00 - IV runda

9.45 - ustalenie systemu rozgrywek

niedziela 18 stycznia

10.00 - I runda

9.00 - V runda

12.00 - II runda

11.00 - VI runda

14.00 - przerwa obiadowa

13.00 - VII runda

NAGRODY

Najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody pieniężne :I msc-80 zł , II msc-50 zł , III msc-20 zł