V TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SP 30 W OLSZTYNIE

ORGANIZATORZY

- SP 30 w Olsztynie

- UKS "Trzydziestka" Olsztyn

TERMIN I MIEJSCE

Turniej rozegrany zostanie w sobotę 31.01.2004r. w Szkole Podstawowej nr 30 w Olsztynie przy ul.Pieczewskiej 10 w stołówce szkolnej .

Dojazd do szkoły autobusami linii nr 15,17,21,26,30,60,61,150.

SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund

Kojarzenie komputerowe

Tempo gry : P'20 - 20 minut na cał± partię dla każdego zawodnika .

UCZESTNICY

W turnieju mog± wzi±ć udział wszyscy chętni , którzy w dniu 31.01.2004 zgłosz± się w miejscu rozgrywek do godz 10.15 i opłac± wpisowe :

- seniorzy 15 zł

- juniorzy do lat 18, oldboye , kobiety 10 zł

- uczniowie SP 30 w Olsztynie 5 zł

Członkowie UKS 'Trzydziestka' - 40 % zniżki na wpisowe (opłacona składka).

Ponadto każdy uczestnik turnieju dokonuje opłaty 2 zł na rzecz WMZSzach .

PROGRAM TURNIEJU

09.00-10.15 - zgłoszenia do turnieju

13.10 - IV runda

10.30 - otwarcie turnieju

14.00 - V runda

10.40 - I runda

14.50 - VI runda

11.30 - II runda

15.40 - VII runda

12.20 - III runda

16.30 - zakończenie turnieju

NAGRODY

Zwycięzca otrzyma puchar Dyrektora SP 30 w Olsztynie .

Nagrody pieniężne w turnieju :

Nagrody główne

Nagrody dodatkowe

I miejsce - 200 zł

Najlepszy junior - 40 zł

II miejsce - 150 zł

Najlepsza kobieta - 40 zł

III miejsce - 100 zł

Najlepszy zawodnik o rankingu Ł1800 - 40 zł

IV miejsce - 80 zł

Najlepszy zawodnik o rankingu Ł1400 - 30 zł

V miejsce - 60 zł

Najlepszy zawodnik UKS "Trzydziestka" - 30 zł

VI miejsce - 40 zł

Najlepszy uczeń SP 30 w Olsztynie-20 zł

Można otrzymać tylko jedn± nagrodę .

Warunkiem ustanowienia nagród dodatkowych jest udział minimum 3 zawodników uprawnionych do otrzymania danej nagrody .

Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest podanie organizatorom numeru NIP lub Pesel .

Osoby nie potrafi±ce podać żadnego z w/w numerów nagród pieniężnych nie otrzymaj± .

SPRAWY RÓŻNE

Sprzęt do gry zapewniaj± organizatorzy

Turniej zaliczany będzie do cyklu Grand-Prix województwa warmińsko-mazurskiego w szachach aktywnych .