FERIE Z SZACHAMI
VI TURNIEJ SZACHOWY JUNIORÓW
O PUCHAR DYREKTORA ZSEiT W OLSZTYNIE

I CEL TURNIEJU


II ORGANIZATORZY

III TERMIN I MIEJSCE

Turniej zostanie rozegrany w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 37a w dniach 16.02.2004.-20.02.2004.

Przyjazd zawodników w dniu 16.02.2004. w godzinach porannych.

IV UCZESTNICY

Turniej zostanie rozegrany w następujących grupach :

W grupie A mogą grać opiekunowie i inni seniorzy .Opłacają oni wpisowe w wysokości 50 % i nie mogą otrzymać żadnych nagród.

Organizator zastrzega sobie prawo łączenia grup celem właściwego przeprowadzenia turnieju ( minimum 18 osób w grupie ).

V ZGŁOSZENIA

Pisemne z podaniem roku urodzenia , przynależności klubowej ,kategorii szachowej i aktualnego rankingu należy nadsyłać w terminie do 10.02.204r. na adres kierownika turnieju :

Pisemnie:

Bogdan Jeżak

10-444 Olsztyn

ul. Kołobrzeska 13e/3

Telefonicznie:

0-89 5344976

0-691 804873

VI WPISOWE

Zawodnicy z klubów WMZSzach , którzy zgłoszą się pisemnie w terminie otrzymają 5 zł zniżki.

Wszyscy zawodnicy muszą dokonać opłaty licencyjnej zgodnie z komunikatem finansowym PZSzach na rok 2004.

VII SYSTEM ROZGRYWEK

VIII ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Uczestnicy będą zakwaterowani w internacie Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie przy ul.Bałtyckiej 37a .Wyżywienie na miejscu w stołówce internatu.

Ceny świadczeń :

Można zamówić dowolny zakres świadczeń.

Całkowity koszt pobytu od obiadu w dniu 16.02.2004 do obiadu w dniu 20.02.2004 wynosi 170 zł .

IX PROGRAM TURNIEJU

Poniedziałek 16.02.2004

Środa 18.02.2004

9.00-12.30 przyjazd i zakwaterowanie

9.00 śniadanie

13.30 obiad

9.30 V runda

14.00 zamknięcie listy uczestników

13.30 obiad

14.30 odprawa techniczna

15.00 VI runda

15.00 I runda

18.15 kolacja

18.00 kolacja

19.15 Turniej Błyskawiczny

18.45 II runda

Czwartek 19.02.2004

Wtorek 17.02.2004

9.00 śniadanie

9.00 śniadanie

9.30 VII runda

9.30 Turniej P'15

13.30 obiad

13.30 obiad

15.00 VIII runda

15.00 III runda

18.15 kolacja

18.15 kolacja

Piątek 20.02.2004

19.00 IV runda

8.30 śniadanie


9.00 IX runda


12.15 obiad


13.00 zakończenie turnieju

X NAGRODY

Puchar dyrektora ZSEiT otrzyma zawodnik , który zwycięży w swojej grupie zdobywając największą ilość punktów.Przy równej ilości punktów decyduje wynik rankingowy.

Minimum 20 % uczestników w każdej grupie wiekowej otrzyma nagrody rzeczowe.

XI TIE - BREAK

Przy jednakowej ilości punktów o kolejności miejsc decydują :

XII SPRAWY RÓŻNE

Sprzęt do gry zapewniają organizatorzy.

Wszelkie opłaty gotówką na miejscu .

Kierownik turnieju

Bogdan Jeżak