WIOSNA Z SZACHAMI

TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Pałac Młodzieży w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Zwi±zek Szachowy w Olsztynie

  Turniej zostanie rozegrany w dniu 27 marca 2004r (sobota)w Pałacu Młodzieży w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 3 .
  Rozpoczęcie turnieju o godzinie 930
  Zgłoszenia do turnieju do godz.915.

  W turnieju mog± wzi±ć udział wszyscy chętni uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ¶rednich , którzy zgłosz± się w miejscu rozgrywek do godziny 9.15 i okaż± legitymację szkoln± .

  Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund

 • Grupa A - szkoły ponadgimnazjalne

 • Grupa B - gimnazja

 • Grupa C - szkoły podstawowe kl. IV - VI

 • Grupa D - szkoły podstawowe kl. 0 - III

  Kojarzenie komputerowe.
  Tempo gry - P'15 - (15minut na cał± partię dla każdego zawodnika).
  Przewidywane zakończenie turnieju około godziny 1400

  Medale za zajęcie miejsc I - III , dyplomy I - VI

  W każdej grupie zawodnicy , którzy zajm± czołowe miejsca otrzymaj± nagrody rzeczowe