Olsztyn 26.01.2004.

Nasz znak :
SZS/ /2004

W/g rozdzielnika

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W SZACHACH w 2004 roku

 • Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy

  Zawody odbędą się w dniu 30 marca (wtorek) w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie przy ul.Bałtyckiej 37 a o godzinie 10.00.

  W zawodach może uczestniczyć reprezentacja każdej szkoły pod warunkiem zgłoszenia się w miejscu rozgrywek do godziny 9.45 i opłaceniu wpisowego w wysokości 15 zł.

  Drużyna składa się z trzech chłopców i jednej dziewczynki urodzonych w 1985r. i młodszych z jednej szkoły. Zamiast chłopca może grać dziewczynka, minimalny skład drużyny to 3 osoby.
  Kolejność zawodników wpisana na druku zgłoszenia (bezpośrednio przed zawodami ) nie może ulec zmianie w trakcie zawodów. Zawodnicy rezerwowi wchodzą zawsze na ostatnią szachownicę .

  System rozgrywek uzależniony będzie od ilości startujących szkół :

 • 5-8 szkół - system kołowy "każdy z każdym"
 • 9-12 szkół - eliminacje w 2 grupach , następnie finały A , B , C z zaliczeniem wyników z eliminacji.
 • 13 szkół i więcej - system szwajcarski na dystansie 7 rund.
 • Przewidywany czas trwania zawodów - około 5 godzin.
 • Tempo gry : P'20 - 20 minut na całą partię dla każdego zawodnika.

  Kolejność zajętych miejsc ustala się na podstawie :
  1. Ilości punktów meczowych ( zw -3 , rem -2 , por -1 , walk- 0 )
  2. Ilości małych punktów ( zw -1 ; rem - 0,5 ; por - 0 , walk - 0 )
  3. Lepszego wyniku na 1 i kolejno dalszych szachownicach

  Opiekun lub kapitan drużyny przed zawodami ma obowiązek przedstawić sędziemu :

 • listę zawodników potwierdzoną przez dyrektora szkoły
 • aktualne legitymacje szkolne wszystkich zawodników
 • Po zweryfikowaniu składu należy wypełnić druk zgłoszenia w/g instrukcji sędziego.

 • Puchary dla drużyn za zajęcie miejsc I - III , dyplomy za zajęcie miejsc I - VI .
 • Zawodnicy zwycięskich drużyn otrzymają medale , warunkiem otrzymania medalu przez zawodnika rezerwowego jest rozegranie 30% partii .

  Istnieje możliwość zamówienia obiadu w cenie 3,30 zł. Zamówienia na obiady należy zgłaszać telefonicznie pod numerem 5275191 w.54 w terminie do dnia 23 marca 2004 .