XIV MEMORIAŁ Jadwigi i Stanisława LEOKAJTIS

  1. ORGANIZATORZY

  2. TERMIN I MIEJSCE

  3. SYSTEM ROZGRYWEK

  4. UCZESTNICY

  5. WPISOWE

  6. NAGRODY

Warunkiem ustanowienia nagród dodatkowych jest udział w turnieju minimum 3 uprawnionych w danej grupie.
Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
Osoby nagradzane obowiązane są do podania Nr PESEL lub NIP pod rygorem utraty nagrody.

TURNIEJ ZALICZANY DO KLASYFIKACJI GRAND-PRIX WOJEWÓDZTWA W SZACHACH SZYBKICHZAPRASZAMY DO GRY !!!