Wojewódzki Turniej Szachowy
Drużyn LZS o "ZŁOTĄ WIEŻE"

Komunikat organizacyjny

1. Organiatorzy.

2. Termin i miejsce

Turniej zostanie rozegrany w dniach 24 i 25 04 2004 w Gminnym Ośrodku Kultury w Samborowie ul. Ostródzka 17 .

3. Uczestnictwo

W turnieju mogą uczestniczyć drużyny należące do Zrzeszenia LZS oraz drużyny środowiskowe (powiatowe lub gminne) składające się z zawodników zamieszkałych w danym powiecie lub gminie.(Obowiązuje posiadanie dowodów osobistych do weryfikacji zamieszkania)

Drużyna składa się z 4 zawodników w tym 2 seniorów (mogą być juniorzy lub juniorki), 1 juniora lub juniorki (ur. W 1986r. lub młodsi) oraz 1 kobiety (może być juniorka)

Dopuszcza się udział 1 zawodnika rezerwowego

4. Zgłoszenia

Pisemne lub telefoniczne na adres kierownika turnieju:

Krzysztof Opaliński

Samborowo ul. Ostródzka 13

14-100 Ostróda tel. (89) 647 64 11

do dnia 19 04 2004r.

W zgłoszeniu proszę podać ilość osób korzystających z wyżywienia i noclegów.

5. Koszt udziału

Drużyny przyjeżdżają na własny koszt.Organizatorzy turnieju dla uczestników zabezpieczają noclegi i wyżywienie. Noclegi i śniadania w gospodarstwach agroturystycznych oraz 2 obiady i uroczystą kolację w Szkole Podstawowej w Samborowie.

Koszt 1 osoby wynosi 60 zł

6. Program rozgrywek.

Sobota 24 04 2004r.
godz.1000 -1100 przyjazd ekip i zgłoszenie imienne drużyn
godz.1100 -1115 odprawa techniczna
godz.1130 -1230 1 runda
godz.1245 -1300 uroczyste otwarcie turnieju
godz.1300 -1400 2 runda
godz.1410 -1450 obiad w Szkole Podstawowej
godz.1500 -1830 3,4 i 5 runda
godz,1900 -uroczysta kolacja wszystkich uczestników(stół szwecki)
Po kolacji wyjazd lub spacer do miejsc noclegu (do dyspozycji bus)

Niedziela 25 04 2004r.
godz. 800 -830 Śniadanie w miejscach zakwaterowania
godz. 830 -850 przyjazd lub spacer do miejsca gry
godz. 900 -1230 runda 6,7 i 8
godz. 1240 -1320 obiad
godz. 1330 -1430 9 runda
godz. 1500 -uroczyste zakończenie turnieju

7. System rozgrywek.

  1. Tempo gry - 30 minut na partię dla zawodnika

  2. Turniej zostanie rozegrany na dystansie 9 rund systemem kołowym lub szwajcarski.

  3. O kolejności miejsc drużyn decyduje suma małych punktów.W przypadku ich równości decydują kolejno:

  4. O kolejności miejsc na szachownicach decyduje:

8. Nagrody

  1. Drużyny za miejsca 1 -3 otrzymują puchary.

  2. Zawodnicy za miejsca 1 -3 na poszczególnych szachownicach otrzymują medale

  3. Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy.

  4. Zwycięskie drużyny otrzymują nagrody rzeczowe

  5. Podział i rozdział nagród rzeczowych zostanie podany na odprawie technicznej.

  6. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce reprezentuje województwo na Ogólnopolskim Turnieju "O złotą Wieżę" który zostanie rozegrany w dniach 9 -16 05 2004 w Jarnołówce woj. Opolskie

9. Sprawy różne

1. Zasady rozgrywek są ujęte w osobnym regulaminie RGZ LZS.

2. Wszystkie w/w opłaty drużyny dokonują na miejscu rozgrywek gotówką (mogą być rachunki lub drużyny rozliczają się ryczałtowo.

3. Organizator zapewnia sprzęt do rozgrywek turniejowych.

4. Obowiazują przepisy gry kodeksu szachowego.

5. Do interpretacji przepisów gry i regulaminu upowniażony jest Sędzia Główny ,którego decyzje są ostatecznie.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do w/w ustaleń w zależności od potrzeb i sytuacji na miejscu rozgrywek.

7. Uczestniczace drużyny i zawodnicy winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków

Zapraszamy

Organizatorzy