KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Otwartego Turnieju Szachowego
Z okazji rocznicy powstania
- 675-lecia Miasta Ostróda

  1. Cel turnieju

  2. Organizator i sponsorzy

  3. Termin i miejsce

  4. System gry

  5. Wpisowe do turnieju

  6. Nagrody

  7. Sprawy różne:

  8. Program turnieju


Informacji udzielają: Grzegorz Miśta tel.(0-prefix-89) 646 50 88, 695 548 842 e-mail: mistag@4me.pl , Zbigniew Szporko tel.646 70 81, Adam Wołodko 642 18 47TURNIEJ ZALICZANY DO KLASYFIKACJI GRAND-PRIX WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W SZACHACH SZYBKICH


O R G A N I Z A T O R