XIV OGÓLNOPOLSKI
SZACHOWY MEMORIAŁ OFIAR
'STUTTHOFU'

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
SZTUTOWO
08.05.2004

CEL TURNIEJU

 • uczczenie pamieci ofiar pomordowanych przez hitlerowców w obozie koncentracyjnym "Stutthof" w latach 1939-1945 w 59 rocznicę wyzwolenia obozu przez Armię Radziecką

 • konfrontacja szachistów Pomorza z szachistami z innych rejonów Polski oraz z zagranicy

 • umoźliwienie poznania walorów turystycznych Sztutowa (plaża nad Bałtykiem, Rezerwat Kormoranów

  ORGANIZATORZY i SPONSORZY

 • Urząd Gminy w Sztutowie

 • Muzeum "Stutthof" w Sztutowie

 • UKS "Diagonala" w Elblągu

 • Starostwo Powiat Nowy Dwór Gdański

  SYSTEM GRY

  7 rund szystemem szwajcarskim z tempem gry po 20 minut na partię dla zawodnika; wg przepisów FIDE dla szachów szybkich. W przypadku równej ilości punktów o pierszeństwie decyduje pełny Bucholtz, średni Bucholtz, progresja, bezpośredni wynik, większ liczba zwycieństw, losowanie.

  MIEJSCE GRY

  sala konferencyjna Muzeum "Stutthof" w Sztutowie

  ZGŁOSZENIA

  pisemne lub telefoniczne z podaniem nazwiska, rankingu, klubu i roku urodzenia na adres:
  Ryszard Paciejewski tel. (055)6484481
  82-300 Elbląg ul. Gieremków 19m5
  do dnia 5.05.2004 .
  Brak zgłoszenia j.w. spowoduje większe wpisowe o 5PLN oraz obowiązek dostarczenia kopletu szachów i zegara.

  WPISOWE

  Wpisowe pobierane będzie na miejscu gry przezd turniejem.
  Ewentualne zakwaterowanie i wyżywienie - we własnym zakresie.
  Kwatery prywatne - informacje:
  tel. (055)2478071 Sztutowo z. Proniwicz

  NAGRODY

  Najlepsi: kobieta, junior, zawodnik z kategorią okręgową, zawodnik z powiatu Nowy Dwór Gdański, zawodnik z województwa pomorskiego - po 50 PLN.
  Nagrody rzeczowe dla najmłodzszych (Nowodworczanina i ogólnie).
  Pamiątkowe Dyplomy dla wyróźnionych.

  PROGRAM TURNIEJU

  08.05.2004r ( sobota )

  Dojazd do Sztutowa PKS-em z Gdańska lub Elbląga - przystanek Sztutowo-Muzeum

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie z przyczyn od niego niezależnych

  TURNIEJ ZALICZANY DO KLASYFIKACJI GRAND-PRIX WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W SZACHACH SZYBKICH


  ORGANIZATORZY