I TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR
PREZESA UKS "TRZYDZIESTKA"

 • Umożliwienie uzyskania centralnych kategorii szachowych i wejścia na listę FIDE

 • Uczniowski Klub Sportowy "Trzydziestka" w Olsztynie.

  Turniej rozegrany zostanie w SP nr 30 w Olsztynie, w dniach 15-16 V 2004 i 28-30 V 2004.
  Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE

  W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy z rankingiem FIDE oraz zawodnicy z rankingiem PZSzach minimum 1800.
  Osoby zainteresowane rezerwacją noclegów - kontakt Bogdan Jeżak 0 691 804 873 do dnia 9.V.2004.

  W dniu rozpoczęcia turnieju w godzinach 900 - 945.
  Warunkiem przeprowadzenia turnieju jest zgłoszenie się minimum 10 osób.

 • zawodnicy UKS "Trzydziestka" - 25 zł
 • pozostali chętni-45 zł
 • Ponadto każdy uczestnik turnieju dokonuje opłaty klasyfikacyjno rankingowej dla PZSzach w wysokości 5 zł, zawodnik z rankingiem FIDE - 10 zł.

 • Uzależniony będzie od ilości uczestników , zostanie ustalony w dniu turnieju o 945 po zamknięciu listy zgłoszeń

 • 20 posunięć na 1h + 1h na dokończenie partii.

  Najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody pieniężne:
  Im - 240 zł, IIm - 160 zł, IIIm - 120 zł, IVm - 100 zł, Vm - 80 zł, VIm - 60 zł