KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

I MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ W SZACHACH SZYBKICH (P 30')
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKO

Organizator

Sędzia

Patronat prasowy

Termin i miejsce

Uczestnictwo

System rozgrywek

Program turnieju

Nagrody

Sponsorzy i współorganizatorzy :

Sprawy różne:

Możliwość zakwaterowania: