IV SZACHOWY REGIONALNY TURNIEJ BARTÓW
Bartoszyce
06.06.2004

CEL TURNIEJU :

ORGANIZATORZY :

MIEJSCE i TERMIN :

WARUNKI UCZESTNICTWA :

SYSTEM ROZGRYWEK :

NAGRODY

kontakt telefoniczny i adres kierownika rozgrywek:
Benedykt Onufrijuk 603596906 (24h)
skr. pocztowa 3 11-200 Bartoszyce


TURNIEJ ZALICZANY DO KLASYFIKACJI GRAND-PRIX WOJEWÓDZTWA W SZACHACH SZYBKICH