OTWARTE MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
JUNIORÓW W SZACHACH
MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA

I ORGANIZATORZY

 • Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy

 • UKS "Trzydziestka" w Olsztynie

  II CEL

 • Wyłonienie zawodników uprawnionych do udziału w Mistrzostwach Międzywojewódzkich .

 • Wyłonienie reprezentantów na Półfinały Mistrzostw Polski do lat 20.

  III TERMIN I MIEJSCE

  Zawody rozegrane zostaną w dniach 10.06-13.06.2004 w O.W . w Bęsi. Dojazd PKS z Olsztyna 8.00 i 9.40 , z Kętrzyna

  Przyjazd zawodników w dniu 10.06.2004

  Odprawa techniczna o godz 11.30.

  IV SYSTEM ROZGRYWEK

  Zawody rozegrane zostaną w grupach wiekowych do lat 9,11,13,15,17,19 osobno dla dziewcząt i chłopców .W przypadku niskiej frekwencji możliwe jest łączenie sąsiednich grup wiekowych oraz grup dziewcząt i chłopców.

  Przewiduje się 9 rund systemem szwajcarskim lub turnieje kołowe.

  V UCZESTNICTWO

  W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni , którzy zgłoszą się w wymaganym terminie i opłacą wpisowe . Obowiązuje gra w grupie wiekowej zgodnej z rokiem urodzenia . Zawodnicy dokonują opłaty klasyfikacyjno-rankingowe w wysokości 5 zł , zawodnicy z ELO - 10 zł.

  VI TEMPO GRY

  25posunięć na 1h + 0,5 na dokończenie partii dla zawodnika .

  VII PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW

  Wyniki partii oceniane są następująco :
  wygrana- 1p ; remis 0,5 p ; porażka - 0 p .

  Przyrównej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje :

  w turniejach systemem szwajcarskim :

 • Buchholz skrócony

 • Buchholz pełny

 • Berger

 • wynik rankingowy

  w turniejach kołowych :

 • Berger

 • Wynik bezpośredniej partii

 • Ilość zwycięstw


  III NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

  Za miejsca I - III w każdej grupie przewidziane są medale,

  Z miejsca I- VI dyplomy.

  Dla czołowych zawodników w każdej grupie przewiduje się nagrody pieniężne.

  Ilość i wysokość nagród uzależniona będzie od ilości zawodników w grupie oraz od średniego rankingu pierwszych 10 zawodników na liście startowej w grupie .

  Za I miejsce organizator przewiduje nagrody w wysokości 80 - 250 zł

  Na nagrody przeznaczone zostanie całe wpisowe , przy dużej frekwencji i pozyskaniu sponsorów pula nagród może zostać dodatkowo powiększona.

  W każdej grupie dziewcząt i chłopców do lat 9,11,13,15,17 po 8 najlepszych zawodników z województwa warmińsko-mazurskiego uzyskuje prawo gry w Mistrzostwach Międzywojewódzkich.

  Po 1 najlepszym zawodniku z województwa warmińsko - mazurskiego w grupach do lat 19 otrzyma dofinansowanie do udziału w Półfinałach MP do lat 20.

  IX WPISOWE

  Zawodnicy opłacają wpisowe wg tabeli :

  D-9 , D-11 , D-13

  20 zl

  15 zł *

  C-9 ,C-11, C-13

  25 zł

  20 zł *

  D-15 , D-17 , D-19

  35 zł

  25 zł *

  C-15 , C-17 , C-19

  40 zł

  30 zł *


  * - dotyczy zawodników zrzeszonych w klubach WMZSzach zgłoszonych pisemnie w terminie na wymaganym druku - klub musi mieć opłaconą składkę za rok 2004.

  X ZGłOSZENIA

  Pisemne w termine do dnia 03.06.2004. na jeden z adresów :

  Warmińsko - Mazurski Związek Szachowy
  10-001 Olsztyn
  skrytka pocztowa 188

  Bogdan Jeżak
  10- 444 Olsztyn
  ul.Kołobrzeska 13e/3
  tel.691804873 lub (0-89) 5344976

  XI ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

  Zakwaterowanie i wyżywienie w O.W "P.O.K - Tourist" w Bęsi.

  Cena pobytu od obiadu w dniu 10.06.2004 - do obiadu w dniu 13.06.2004 wynosi :

  - w pokojach z łazienkami 145 zł

  - w pokojach bez łazienek 130 zł

  Osoby dojeżdżające na zawody mogą wykupić obiady w cenie 10 zł oraz kolacje w cenie 6,50 zł.

  Osoby zakwaterowane w ośrodku mogą bezpłatnie korzystać z boisk , sprzętu pływającego , przejażdżek bryczką .

  XII PROGRAM TURNIEJU

  10.06.2004- czwartek

  12.06.2004- sobota

  09.30-11.15 - przyjazd

  08.15 - śniadanie

  11.30 - odprawa techniczna

  09.00 - VI runda

  12.15 - obiad

  12.30 - obiad

  13.15 - I runda

  14.00 - VII runda

  18.00 - kolacja

  18.00 - kolacja

  19.00 - II runda

  20.30 - ognisko

  11.06.2004 - piątek

  13.06.2004 - niedziela

  08.15 - śniadanie

  07.45 - śniadanie

  09.00 - III runda

  08.30 - VIII runda

  12.30 - obiad

  12.00 - 0biad

  14.00 - IV runda

  12.30 - IX runda

  18.00 - kolacja

  15.45 - zakończenie

  19.00 - V runda


  XIII USTALENIA KOŃCOWE

  Sprzęt do gry zapewnia organizator.

  Turniej zgłoszony do oceny rankingowej PZSzach .

  Wszelkie opłaty gotówką na miejscu .  Kierownik turnieju