Komunikat organizacyjny

VI Turniej Szachowy
o Puchar Przewodniczącego
Mrągowskiego Stowarzyszenia Gospodarczego

 1. ORGANIZATORZY

 2. MIEJSCE I TERMIN

 3. WARUNKI GRY

 4. UCZESTNICTWO

  Turniej ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy chętni, którzy zgłoszą w miejscu rozgrywek do godz. 1015 , opłacą wpisowe w wysokości:

  oraz dokonają opłaty 2 zł dla WMZSzach.

 5. NAGRODY

  Nagrody dodatkowe przy udziale minium 3 uprawnoinych:
  dla najlepszego zawodnika z kategorią okręgową, najlepszej kobiety, najlepszego juniora do 18 lat, najlepszego młodzika do 14 lat, dla najlepszych zawodnika z Mrągowa po 50
  Nagrodynie mogą być łączone. Ostateczna ilość i wyskość nagród zostanie ogłoszona po III rundzie

 6. PROGRAM TURNIEJU

 7. SPRAWY RÓŻNE

  1. Turniej złoszony do cyklu "Grand Prix" 2004

  2. Sprzęt do gry zapewnia organizator

  3. Interpretacja komunikatu i przepisów gry należy do Sędziego Głównego

  4. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (0-89)7426340 lub (0-89)7414912 (po godz. 20)zmodyfikowany 10:09 2004-07-06 AG