Błyskawiczny Turniej Szachowy
"Złoty Bastion"
Giżycko-Twierdza Boyen 12.09.2004

Organizatorzy:

Cel turnieju:

Uczestnictwo:

Termin i miejsce:

System rozgrywek:

Punktacja:

Nagrody:

Różne:

Informacja dodatkowa:

uzupełniono 09:05 2004-08-26 AG