Otwarty Turniej Szachowy
Mazuren Open 2004
Komunikat organizacyjny
 1. Cel turnieju

  Celem turnieju jest popularyzacja szachów w środowisku ostródzkim i woj. warmińsko-mazurskim i nawiązanie kontaktów z młodymi szachistami niemieckimi.

 2. Organizator i sponsorzy

  Organizatorem jest Urząd Miasta i Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej „Jodły”.

 3. Termin i miejsce

  W dniach 12-15.10.2004 w Ostródzie ul.Grunwaldzka 14 odbędzie się turniej szachowy.

 4. System gry

  System szwajcarski na dystansie 7 rund, kojarzenie komputerowe.
  Turniej odbędzie się wg przepisów FIDE.
  W przypadku dzielenia miejsc o pierwszeństwie decyduje:
  1. skrócony system Buchholza,

  2. pełny system Buchholza,

  3. progres,

  4. ilość zwycięstw,

  5. wynik bezpośredniego spotkania,

  6. losowanie.

  Do ostatecznej interpretacji niniejszego Komunikatu upoważniony jest sędzia turnieju. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z aktualnych potrzeb.

 5. Wpisowe do turnieju

  Turniej bez wpisowego, ponadto zawodnicy z Niemiec przywożą nagrody dla rówieśników z Polski.

 6. Nagrody

  Nagrody rzeczowe + puchar, ostateczna ilość nagród zostanie podana dokładnie po III rundzie.

 7. Sprawy różne

  Koszty udziału w imprezie ponoszą zawodnicy lub delegujące ich kluby.

 8. Program turnieju:

  12.10. 08:45 - 09:15 - zgłaszanie się zawodników, 09:30 - 13:00 - runda I
  ok. 16:15 II runda
  13.10. rano runda III a po obiedzie runda IV
  14.10 rano runda V a po obiedzie runda VI
  15.10. rano runda VII a o 13:30 wręczenie nagród i zakończenie
  Informacji udzielają: Grzegorz Miśta tel./fax 89 646 50 88, 695 548 842 e-mail: mistag@4me.pl lub agentmista@wp.pl,

 9. Zakwaterowanie i wyżywienie

  W bursie szkolnej pokoje 3-4 osobowe 20 zł od osoby.
  Wyżywienie całodzienne w cenie 24 zł od osoby.
  Rezerwacja wyżywienia i zakwaterowania do 8 października 2004 r.


ORGANIZATORZY

góra