30.08.2004r.

Ldz.

KOMUNIKAT NR

DOTYCZY SZACHOWEJ LIGI SZKOLNEJ 2004/2005

ORGANIZATORZY

UCZESTNICY

W rozgrywkach mogą brać udział wszyscy uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego.

SYSTEM ROZGRYWEK

W bieżącej edycji ligi dziewczęta i chłopcy grają razem.

Wszyscy uczestnicy podzieleni zostają na 4 ligi.

Podział na ligi w załączniku nr 1. Zawodnicy nie uwzględnieni w podziale (wszyscy, którzy w poprzednim sezonie grali mniej niż 4 razy a nie wystąpili w jednej z 2 ostatnich kolejek) oraz nowo zgłaszający się do rozgrywek rozpoczynają grę :

zawodnicy o rankingu minimum 1600 - w I lidze, zawodnicy o rankingu minimum 1400 - w II lidze, zawodnicy o rankingu minimum 1200 w III lidze, pozostali zawodnicy - w IV lidze.

W każdej kolejce rozgrywa się 7 rund, tempo gry P'15 ( 15 minut na partię dla zawodnika ). Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 0,5 pkt.

W celu obiektywnego porównywania wyników zawodnicy grający w III lidze otrzymują premię 3 pkt, zawodnicy grający w II lidze premię 6 pkt, zawodnicy grający w I lidze premię 9 pkt.

Rozegranych zostanie 7 kolejek, do klasyfikacji zalicza się 5 najlepszych wyników.

Kojarzenie zawodników komputerowe, zawodnicy z tej samej szkoły mogą spotkać się tylko w 2 ostatnich rundach danej kolejki.

Zamknięcie list startowych - 15 minut przed rozpoczęciem gry.

Zasady awansu i spadku

liga

awans

Spadek

I

-

1/7

II

1/6

1/6

III

1/5

1/5

IV

1/4

-

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK

Zawody odbywać się będą w ZSEiT w Olsztynie przy ulicy Bałtyckiej 37 a raz w miesiącu w soboty i niedziele o godz. 10.15.

W soboty grać będą IV i III liga, w niedzielę II i I liga

TERMIN I KOLEJKI

sobota 9 X - III i IV liga

niedziela 10 X - I i II liga

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

Będą prowadzone osobne klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych :

Zawodnicy z tej samej szkoły mogą spotkać się tylko w 2 ostatnich rundach danej kolejki.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

Będą prowadzone trzy klasyfikacje osobno dla szkół podstawowych, gimnazjów, i szkół średnich.

Drużyna może liczyć dowolną ilość osób, wynik drużyny w danej kolejce stanowi suma punktów uzyskanych przez 4 najlepszych zawodników w tym przynajmniej 1 dziewczynkę.

Do końcowej klasyfikacji zalicza się 5 najlepszych wyników drużyny.

Sędzia Ligi

20:15 2004-09-06 AG