FERIE Z SZACHAMI 2005
Olsztyn 17-21.01.2005
Komunikat organizacyjny
 1. Cel turnieju

  • Atrakcyjne spędzenie ferii zimowych.
  • Podnoszenie poziomu gry w szachy.
  • Podwyższenie i uzyskanie kategorii szachowych.

 2. Patronat honorowy

  • Prezydent Miasta Olsztyn

 3. Organizatorzy

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie
  • Pałac Młodzieży w Olsztynie
  • Rada Osiedla "Kościuszki"
  • Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy w Olsztynie


 4. Termin i miejsce

  Turniej zostanie rozegrany w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie przy ul. Kościuszki 70 w dniach 17.01.2005.-21.01.2005. Przyjazd zawodników w dniu 17.01.2005 w godzinach porannych.

 5. Uczestnicy

   Turniej zostanie rozegrany w następujących grupach :
  • Grupa A – osoby urodzone 1986 i młodsze nie mogące grać w grupach B,C,D
  • Grupa B – osoby urodzone 1989 i młodsze o rankingu <=1800
  • Grupa C – osoby urodzone 1992 i młodsze o rankingu <=1600
  • Grupa D – osoby urodzone 1995 i młodsze o rankingu <=1400

   Osoby nie pełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju.

   W grupie A mogą grać opiekunowie i inni seniorzy, opłacają oni wpisowe w wysokości 50 % i nie mogą otrzymać żadnych nagród.
   Organizator zastrzega sobie prawo łączenia grup celem właściwego przeprowadzenia turnieju ( minimum 14 osób w grupie lub nie więcej niż 10).


 6. Zgłoszenia

  Pisemne z podaniem roku urodzenia, przynależności klubowej ,kategorii szachowej i aktualnego rankingu należy nadsyłać na adres kierownika turnieju :
  Bogdan Jeżak 10-444 Olsztyn ul. Kołobrzeska 13e/3
  tel. 0-89 5344976 tel.kom. 0 691 804873
  lub na email bogdanjezak@o2.pl

  Termin zgłoszeń do 10.01.2005.

 7. Wpisowe do turnieju


  Dziewczęta , uczniowie SP 2
  Pałac Młodzieży- sekcja szachowa

  Pozostali chętni

  Wpisowe

  Opłata rankingowa

  Razem

  wpisowe

  Opłata rankingowa

  razem

  Grupa A

  20 zł

  5/10* zł

  25/30* zł

  30 zł

  5/10* zł

  35/40* zł

  Grupa B

  15 zł

  5/10 * zł

  20/25* zł

  25 zł

  5/10* zł

  30/35* zł

  Grupa C

  7 zł

  3 zł

  10 zł

  17 zł

  3 zł

  20 zł

  Grupa D

  5 zł

  3 zł

  8 zł

  12 zł

  3 zł

  15 zł


  * - zawodnicy posiadający ranking FIDE

 8. System gry

   Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Kojarzenie komputerowe.
   Tempo gry :
  • 25 posunięć na 1h + 0,5 h na dogrywkę - grupy ABC
  • 60 minut na partię dla zawodnika - grupa D
   Turnieje A i B zgłoszone do oceny rankingowej PZSzach.

 9. Zakwaterowanie i wyżywienie

   Istnieje możliwość noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ul.Kościuszki 72/74
   - pierwszy nocleg 21 zł , kolejne po 17 zł.- bardzo dobre warunki pobytu
   i obiadów w Stołówce Familijnej (Urząd Wojewódzki, Al.Piłsudskiego 7/9)-7,50 zł.

 10. Program turnieju:

   Poniedziałek 17.01.2005
   9.00-9.45 - zgłoszenia
   9.45 - odprawa techniczna
   10.00 - I (i II - grupa D) runda
   13.00 - obiad
   14.00- II runda (grupa D wolne)

   Wtorek 18.01.05
   10.00 - III (i IV - grupa D) runda
   13.00 - obiad
   14.00 - IV runda (grupa D wolne)

   Środa 19.01.2005
   10.00 - V (i VI - grupa D) runda
   13.00 - obiad
   14.00 - VI runda (grupa D wolne)

   Czwartek 20.01.2005
   10.00 - VII (i VIII - grupa D) runda
   13.00 - obiad
   14.00 - VIII runda (grupa D wolne)

   Piątek 21.01.2005
   10.00 - IX runda grupy ABC
   11.00 - IX runda grupa D
   13.00 - obiad
   14.00 - zakończenie

 11. Nagrody

   Dyplomy dla wszystkich uczestników.
   Minimum 30% uczestników w każdej grupie wiekowej otrzyma nagrody rzeczowe.
   Przewiduje się nagrody dodatkowe - puchary.

 12. Sprawy różne

   Sprzęt do gry zapewniają organizatorzy.
   Podczas turnieju będzie możliwość zakupu sprzętu szachowego - figury, plansze i zegary szachowe oraz książek i czasopism szachowych.
   Prosimy o posiadanie obuwia sportowego i rakietek do tenisa stołowego.
   Wszelkie opłaty gotówką na miejscu.Kierownik turnieju

góra