VI TURNIEJ SZACHOWY
O PUCHAR DYREKTORA SP 30 W OLSZTYNIE

Olsztyn 27.02.2005

Komunikat organizacyjny

 1. Organizatorzy

  • Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie
  • UKS „Trzydziestka” Olsztyn


 2. Termin i miejsce

  Turniej rozegrany zostanie w niedzielę 27.02.2005. w Szkole Podstawowej nr 30 w Olsztynie przy ul. Pieczewskiej 10 w stołówce szkolnej.
  Dojazd do szkoły autobusami linii nr 15,17,21,26,30,60,61,150.

 3. System rozgrywek i tempo gry

  Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
  Kojarzenie komputerowe.
  Tempo gry : P’ 15 - 15 minut na cał± partię dla każdego zawodnika.

 4. Uczestnicy

  W turnieju mog± wzi±ć udział wszyscy chętni, którzy w dniu 27.02.2005 zgłosz± się w miejscu rozgrywek do godz. 10.15 i opłac± wpisowe :
  - seniorzy - 23 zł/ 13 zł*
  - juniorzy do lat 18, old-boye, kobiety - 13 zł/ 8 zł *
  - uczniowie SP 30 w Olsztynie - 8 zł/ 3 zł*
  * dla członków UKS „Trzydziestka” (opłacona składka )
  Ponadto każdy uczestnik turnieju dokonuje opłaty 2 zł na rzecz WMZSzach.

 5. Program turnieju:
   0900 - 10.15 - zgłoszenia do turnieju
   1030 - otwarcie turnieju
   1040 - I runda
   1120 - II runda
   1200 - III runda
   1240 - IV runda
   1320 - V runda
   1400 - VI runda
   1440 - VII runda
   1520 - VIII runda
   1600 - IX runda
   1645 - zakończenie turnieju

 6. Nagrody
  Zwycięzca otrzyma puchar Dyrektora SP 30 w Olsztynie.
  Nagrody pieniężne w turnieju :
  Nagrody główne Nagrody dodatkowe
  I miejsce -250 zł Najlepszy zawodnik o rankingu <=1800 - 50zł
  II miejsce -200 zł Najlepszy zawodnik o rankingu <=1400 -40zł
  III miejsce -150 zł Najlepszy zawodnik do lat 18 - 50zł
  IV miejsce -120 zł Najlepszy zawodnik do lat 14 - 40zł
  V miejsce -100 zł Najlepsza kobieta -50 zł
  VI miejsce -80 zł Najlepszy zawodnik UKS „Trzydziestka”-40zł
  VII miejsce -60 zł Najlepszy uczeń SP 30 w Olsztynie -30zł
  VIII miejsce -50 zł Nagroda losowana -40zł

  Można otrzymać tylko jedn± nagrodę (nie dotyczy nagrody losowanej).
  Warunkiem ustanowienia nagród dodatkowych jest udział minimum 4 zawodników uprawnionych do otrzymania danej nagrody.
  Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest podanie organizatorom numeru Pesel (pod rygorem nie wypłacenia nagrody).

 7. Sprawy różne

  Sprzęt do gry zapewniaj± organizatorzy.
  Turniej zaliczany będzie do cyklu Grand-Prix województwa warmińsko-mazurskiego w szachach szybkich.

góra