XV MEMORIAŁ J i S LEOKAJTIS w SZACHACH 2005

=======================================

ORGANIZATORZY

- WMZSzach w Olsztynie

- SDK „Akces” przy SM „Pojezierze”

- KKS „Warmia” Olsztyn


TERMIN I MIEJSCE

MEMORIAŁ odbędzie się w sali SDK „Akces” w Olsztynie przy ul .Pana Tadeusza 6

(ul. boczna od ul. Dworcowej , dojazd autobusem MPK Nr 2, 3 , 6 , 21, 26 , 28 wysiąść na przystanku Dworcowa/Kołobrzeska) oraz nr 10 - wysiąść na przystanku Kołobrzeska/Dworcowa i 13,15,20,26 - wysiąść na przystanku Piłsudzkiego/stadion

Dojście z dworca PKP/PKS - pieszo 10 minut .

w dniu 17 kwietnia 2005 r. w godz. 10-16

Rozpoczęcie turnieju o godz 10 ( zapisy do godz 9.45)


SYSTEM ROZGRYWEK

System szwajcarski na dystansie 9 rund , kojarzenie komputerowe.

Tempo gry : 15 min. dla każdego zawodnika.

Dodatkowa punktacja - w razie równej ilości punktów dodatkowa punktacja

w następującej kolejności: mały buchholz, pełny buchholz, progres.


UCZESTNICY

W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni po opłaceniu wpisowego oraz dokonaniu opłaty 2 zł dla WMZSzach .


WPISOWE

seniorzy 23 zł

old-boje, juniorzy 13 zł

młodzicy , kobiety 8 zł

zawodnicy SDK „Akces” 3 zł

NAGRODY

I m-sce - 300 zł, II - 200 zł, III-150 zł, IV-120 zł, V-100 zł, VI-80 zł, VII-60 zł,VIII-50

Nagrody dodatkowe :

- najlepszy zawodnik o rankingu £ 1800 - 50 zł, najlepszy junior - 50 zł , najlepsza kobieta - 50

- najlepszy old-boy - 40 zł , najlepszy młodzik - 40 zł, nagroda losowana 40 zł

Warunkiem ustanowienia nagród dodatkowych jest udział w turnieju minimum 4 uprawnionych

w danej grupie.

Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę (nie dotyczy nagrody losowanej).

Osoby nagradzane obowiązane są do podania Nr PESEL lub NIP pod rygorem utraty nagrody.


TURNIEJ ZALICZANY DO KLASYFIKACJI GRAND-PRIX WOJEWÓDZTWA

W SZACHACH SZYBKICH


ZAPRASZAMY DO GRY------------------------------- ORGANIZATORZY