VI Turniej Szachowy
o Puchar Przewodniczącego
Mrągowskiego Stowarzyszenia Gospodarczego

Mrągowo 17.07.2005

Komunikat organizacyjny
 1. ORGANIZATORY:

  • MKS "Mrągowia" Mrągowo
  • Mrągowskie Stowarzyszenie Gospodarcze
  • Gimnazjum Nr w Mrągowie


 2. TERMIN I MIEJSCE:

  • Turniej odbędzie sięw Gimnazjum nr 2 ul. Kopernika 2a w Mrągowie w dniu 17 lipca 2005r. w godz. 1100-1600.


 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Turniej ma charakter otwarty, mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zgłoszą się w dniu 17 lipca 2005r. w miejscu rozgrywek do godz. 1030 i opłacą wpisowe w wysokości:
   - seniorzy - 23 zł
   - juniorzy do 18 lat, kobiety, oldboje - 13 zł
   - zawodnicy z Mrągowa 3 zł
   oraz dokonają opłaty 2 zł na rzecz WMZSzach.


 4. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:

  • Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
   Kojarzenie komputerowe.
   Tempo gry : P'15 - 15 minut na całą partię dla każdego zawodnika.
   W przypadku równej liczby punktów o zajętym miejscu decydują kolejno:
   1. skrócony Bucholtz
   2. pełny Bucholtz
   3. uzyskany ranking
   Obowiązują przepisy FIDE dla szachów szybkich.


 5. NAGRODY:

  • I miejsce - 250 zł+puchar, II - 200 zł, III - 150 zł, IV - 100 zł, V - 80 zł, VI - 60 zł, VII miejsce - 50 zł.
   oraz nagrody dodatkowe przy udziale min. 3 uprawnionych:
   Najlepszy zawodnik bez kategorii centralnej, najlepsza kobieta - 50zł,
   najlepszy junior do 18 lat, najlepszy młodzik do 14 lat - 40zł.
   Najlepszy zawodnik z Mrągowa - 40zł.
   Nagrody nie mogą być łączone. Ostateczna ilość i wyskość nagród podamy po III rundzie.


 6. SPRAWY RÓŻNE:

  1. Turniej zgłoszony do cyklu Grand-Prix 2005
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian wynikających z aktualnuch potrzeb.
  3. Interpretacja komunikatu i przepisów gry należy do Sędziego Głównego i Organizatora
  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 089-7426340 lub 089-7414912 (po godz.. 2000)

góra