Eliminacje Międzywojewódzkie do OOM'06 i MPJ'06 w szachach
Bęsia 23-29.10.2005
| główna | komunikat organizacyjny | regulamin | pliki turniejowe |
listy startowe: | C9 | D9 | C11 | D11 | C13 | D13 | C15 | D15 | C17 | D17 |
wyniki: | C9 | D9 | C11 | D11 | C13 | D13 | C15 | D15 | C17 | D17 |