Mistrzostwa powiatu nidzickiego
Nidzica 02.12.2005
Tabela Wyników
Mc Zawodnik        Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1 DUNIKOWSKI, Piotr    1800  6.5   20.0 26.5  25.5
2 ZALEWSKI, Józef     1800  4.5   19.5 28.0  17.5
3 BUDAKOW, Adrian     1000  4.5   19.0 27.5  17.5
4 KLIMEK, Grzegorz    1800  4    20.0 29.5  20.5
5 PIOTRKOWSKI, Janusz   1400  4    19.0 28.5  18.0
6 ZAKRZEWSKI, Ignacy   1800  3.5   20.0 29.5  18.0
7 WYTRĄŻEK, Jan      1000  3.5   17.5 24.0  13.5
8 KLIMASZEWSKI, Stanisław 1600  3    18.0 24.5  14.0
9 WOROBIEJ, Jan      1400  3    16.5 23.0  13.0
10 PAJEWSKI, Filip     1000  3    15.0 21.0  10.0
11 JASZCZUK, Sławomir   1000  3    13.5 19.0  11.0
12 NOWOGÓRSKI, Ryszard   1600  2    17.0 25.5  11.0
13 KOŁODZIEJSKA, Bożena  1400  2    17.0 25.5  9.0
14 KOZŁOWSKI, Łukasz    1000  2    15.0 21.5  8.0
15 ŁĘGOWSKI, Grzegorz   1000  2    14.0 20.5  5.0
16 SAMSEL, Wiesława    1000  1.5   17.0 22.5  6.5
Tabela wyników i kojarzeń
Nr Zawodnik        Ro PZSz Suma 1  2  3  4  5  6  7 
1. DUNIKOWSKI, Piotr    1800  6.5  9:1 4:1 2:= 6:1 10:1 3:1 7:1
2. KLIMEK, Grzegorz    1800  4  10:1 5:1 1:= 3:= 7:1 4:0  :0
3. ZAKRZEWSKI, Ignacy   1800  3.5 11:1 7:1 8:= 2:= 4:0 1:0 15:=
4. ZALEWSKI, Józef     1800  4.5 12:1 1:0 9:1 7:0 3:1 2:1 10:=
5. KLIMASZEWSKI, Stanisław 1600  3  13:1 2:0 10:0 12:1 11:1 7:0 8:0
6. NOWOGÓRSKI, Ryszard   1600  2  14:0 16:1 15:1 1:0  :0  :0  :0
7. PIOTRKOWSKI, Janusz   1400  4  15:1 3:0 14:1 4:1 2:0 5:1 1:0
8. WOROBIEJ, Jan      1400  3  16:= 14:1 3:= 10:0 15:0  :0 5:1
9. KOŁODZIEJSKA, Bożena  1400  2   1:0 12:1 4:0 15:0 13:1 11:0 14:0
10. BUDAKOW, Adrian     1000  4.5  2:0 13:1 5:1 8:1 1:0 15:1 4:=
11. JASZCZUK, Sławomir   1000  3   3:0 15:0 16:1 14:1 5:0 9:1 13:0
12. KOZŁOWSKI, Łukasz    1000  2   4:0 9:0 13:1 5:0 14:1  :0  :0
13. ŁĘGOWSKI, Grzegorz   1000  2   5:0 10:0 12:0 16:1 9:0 14:0 11:1
14. PAJEWSKI, Filip     1000  3   6:1 8:0 7:0 11:0 12:0 13:1 9:1
15. WYTRĄŻEK, Jan      1000  3.5  7:0 11:1 6:0 9:1 8:1 10:0 3:=
16. SAMSEL, Wiesława    1000  1.5  8:= 6:0 11:0 13:0  :1  :0  :0
Ranking PZSzach
Nr Zawodnik        Ro PZSz Pkt  Rśr Rosiąg

1. DUNIKOWSKI, Piotr    1800  6.5/7 1575  1875
2. KLIMEK, Grzegorz    1800  4.0/6 1600  1714
3. ZAKRZEWSKI, Ignacy   1800  3.5/7 1500  1500
4. ZALEWSKI, Józef     1800  4.5/7 1500  1600
5. KLIMASZEWSKI, Stanisław 1600  3.0/7 1275  1225
6. NOWOGÓRSKI, Ryszard   1600  2.0/4 1280  1280
7. PIOTRKOWSKI, Janusz   1400  4.0/7 1525  1575
8. WOROBIEJ, Jan      1400  3.0/6 1257  1257
9. KOŁODZIEJSKA, Bożena  1400  2.0/7 1250  1100
10. BUDAKOW, Adrian     1000  4.5/7 1425  1525
11. JASZCZUK, Sławomir   1000  3.0/7 1225  1175
12. KOZŁOWSKI, Łukasz    1000  2.0/5 1300  1233
13. ŁĘGOWSKI, Grzegorz   1000  2.0/7 1125  975
14. PAJEWSKI, Filip     1000  3.0/7 1225  1175
15. WYTRĄŻEK, Jan      1000  3.5/7 1325  1325
16. SAMSEL, Wiesława    1000  0.5/4 1200  960

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń | Ranking PZSzach |

góra