Miejsce zawodów
Pałac Młodzieży w Olsztynie ul. E.Plater 3, 8 i 9 czerwca , sala nr 103 - I piętro.


System zawodów
Grupa A - gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
Grupa B - szkoły podstawowe
W obu grupach system szwajcarskim na dystansie 6 rund.
W przypadku małej frekwencji grupy mog± być poł±czone, w przypadku nieparzystej liczby zawodników liczba rund moze zostać zwiększona do 7 dla celów rankingowych.