Komunikat organizacyjny IMWJ
 1. ORGANIZATOR

  • Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy
  • UKS "Trzydziestka" w Olsztynie


 2. CEL

  • Wyłonienie zawodników uprawnionych do udziału w Mistrzostwach Międzywojewódzkich.
  • Wyłonienie reprezentantów województwa na Półfinały Mistrzostw Polski do lat 20.
  • Uzyskanie i podwyższenie kategorii szachowych.


 3. TERMIN I MIEJSCE

  • Zawody rozegrane zostaną w dniach 26.06-29.06.2006 w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 15.
   Przyjazd zawodników w dniu 26.06.2006.
   Odprawa techniczna o godz. 13.30.


 4. SYSTEM ROZGRYWEK

  • Zawody rozegrane zostaną w grupach wiekowych do lat 9,11,13,15,17,19 osobno dla dziewcząt i chłopców. Zgodnie z wytycznymi PZSzach przy niskiej frekwencji łączone będą sąsiednie grupy wiekowe lub grupy dziewcząt i chłopców w turnieje kołowe. Od 13 zawodników-turniej systemem szwajcarskim - 9 rund, 11-12 zawodników-7 rund.


 5. UCZESTNICTWO

  • W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni zawodnicy z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy zgłoszą się w wymaganym terminie i opłacą wpisowe. Obowiązuje gra w grupie wiekowej zgodnej z rokiem urodzenia. Zawodnicy ponadto dokonują opłaty klasyfikacyjno-rankingowe w wysokości 5 zł, zawodnicy z ELO - 15 zł.


 6. TEMPO GRY

  • 25 posunięć na 1h + 0,5 na dokończenie partii dla zawodnika.
   W grupach C-9 i D-9 oraz ewentualnie C-11 i D-11 - tempo gry wynosić będzie 60 minut na partię dla zawodnika.


 7. PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW

  • Wyniki partii oceniane są następująco: wygrana - 1pkt.; remis 0,5pkt.; porażka - 0pkt.
   Przy równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje :
   1. w turniejach systemem szwajcarskim:
   2. - Buchholz skrócony
    - Buchholz pełny
    - Berger
    - wynik rankingowy
   3. w turniejach kołowych:
   4. - Berger
    - wynik bezpośredniej partii
    - ilość zwycięstw


 8. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

  • Za miejsca I - III w każdej grupie przewidziane są medale, za miejsca I- VI dyplomy.
   Zawodnicy, którzy zajmą czołowe miejsca otrzymają dofinansowanie na pokrycie kosztów udziału w Mistrzostwach Międzywojewódzkich.
   Wysokość dofinansowania ustali Zarząd WMZSzach.
   Po 1 najlepszym zawodniku w grupach do lat 19 otrzyma dofinansowanie do udziału w Półfinałach MP do lat 20.


 9. WPISOWE

  • Uczniowie ZSB w Olsztynie - 10
   Zawodnicy zrzeszeni w klubach zarejestrowanych w WMZSzach* - 20
   Pozostali zawodnicy - 30

   * - klub musi mieć opłacona składkę członkowską na rok 2006, dotyczy zawodników zarejestrowanych do dnia 12.06.2006.
   Zawodnik musi okazać legitymacje szachową z wpisaną aktualnie posiadaną kategorią.


 10. ZGŁOSZENIA

  • Pisemne w terminie do dnia 17.06.2006 na jeden z adresów:

   Warmińsko - Mazurski Związek Szachowy
   10-001 Olsztyn 1
   skrytka pocztowa 188

   lub

   Bogdan Jeżak
   10-444 Olsztyn
   ul.Kołobrzeska 13e/3
   tel . 0 691 804873, 0-89 5344976


 11. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

  • Zakwaterowanie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Olsztynie przy ul.Kościuszki 72/74.

   Wyżywienie w bufecie NBP przy al. Piłsudskiego 11/17 - niski parter.

   Cena pobytu od obiadu w dniu 26.06 - do obiadu w dniu 29.06 wynosi : 136zł.

   Osoby miejscowe i dojeżdżające na zawody mogą wykupić obiady w cenie 10zł oraz kolacje w cenie 6,50zł.
   Tylko noclegi w schronisku - 60 zł.


 12. PROGRAM TURNIEJU

  • 26.06.2006 - poniedziałek
   09.30-12.15 - przyjazd
   12.30 - obiad
   13.30 - odprawa techniczna
   14.00 - I runda
   17.30 - kolacja
   18.30 - II runda

   27.06.2006 - wtorek
   08.00 - śniadanie
   09.00 - III runda
   12.30 - obiad
   14.00 - IV runda
   17.30 - kolacja
   18.30 - V runda

   28.06.2006 - środa
   08.00 - śniadanie
   09.00 - VI runda
   12.30 - obiad
   14.00 - VII runda
   17.30 - kolacja
   18.30 - turniej błyskawiczny

   29.06.2006 - czwartek
   07.30 - śniadanie
   08.30 - VIII runda
   12.00 - obiad
   12.30 - IX runda
   16.30 - zakończenie


 13. TERMINARZ DLA GRUP C-9 i D-9

  • 26.06.2006 - poniedziałek
   14.00 - I ,II runda

   27.06.2006. - wtorek
   9.00 - III, IV runda
   14.00 - V, VI runda

   28.06.2006 - środa
   9.00 - VII,VIII runda

   29.06.2006 - czwartek
   13.30 - IX runda
   16.30 - zakończenie


 14. USTALENIA KOŃCOWE

  • Sprzęt do gry zapewnia organizator.
   Turniej zgłoszony do oceny rankingowej PZSzach.
   Obowiązują przepisy gry FIDE.
   Wszelkie opłaty gotówką na miejscu.


kierownik turnieju: Bogdan Jeżak