OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR BURMISTRZA NIDZICY Z OKAZJI OBCHODÓW DNI NIDZICY I OBCHODÓW 625 ROCZNICY NIDZICY

Nidzica 30.04.2006

Komunikat organizacyjny
 1. CEL TURNIEJU:

  • Popularyzacja Szachów w środowisku nidzickim i województwa warmińsko-mazurskiego
  • Konfrontacja szachistów z rejonu Warmii i Mazur
  • Rekreacja oraz poznanie rynku wokół ratusza, zwiedzanie miasta i Zamku w Nidzicy
  • Turniej zaliczany do kwalifikacji GRAND-PRIX województwa w szachach szybkich


 2. ORGANIZATORY:

  • Klub szachowy WKRA Nidzica
  • Urząd Miasta Nidzica


 3. TERMIN I MIEJSCE:

  • Turniej odbędzie się 30 kwietnia 2006 r., w godzinach 10:30-16:30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. W. Jagiełły 1
   Rozpoczęcie turnieju o godzinie 10:30 zawodnicy potwierdzają zgłoszenia na miejscu do godz. 10:20


 4. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:

  • - Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, kojarzenie komputerowe.
   - Tempo gry : P'15 - 15 minut na całą partię dla każdego zawodnika.
   - Okolejności miejsc w przypadku równej ilości punktów decyduje:
   1. skrócona wartościowość Bucholtza
   2. pełna wartościowość Bucholtza
   3. berger


 5. WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Turniej ma charakter otwarty, mogą wziąć udział wszyscy chętni po oplaceniu wpisowego:
   - seniorzy - 25 zł
   - juniorzy do 18 lat, oldboje - 15 zł
   - młodzicy do 14 lat, kobiety - 10 zł
   - zawodnicy WKRY Nidzica 5 zł


 6. NAGRODY:

  • I miejsce - 300zł, II - 250zł, III - 150zł, IV - 120zł, V - 100zł, VI - 80 zł, VII miejsce - 60zł, VIII miejsce - 50zł.
   - Najlepszy zawodnik o rankingu do 1900, najlepszy junior do 18 lat, najlepsza kobieta - 50zł,
   - najlepszy old-boy, najlepszy młodzik do 14 lat, nagroda losowana - 40zł.
   - najlepszy zawodnik z Nidzicy otrzyma 80 zł. + Puchar Burmistrza, najlepszy junior z Nidzicy otrzyma 50 zł
   Warunkiem ustanowienia nagród dodatkowych jest udział w turnieju minimum 4 uprawnionych w danej grupie.
   Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę (nie dotyczy nagrody losowanej).
   Osoby nagradzane obowiązane są do podania Nr PESEL lub NIP pod rygorem utraty nagrody.Zapraszamy   do   gry
góra