VI Międzynarodowy Regionalny Turniej "Bartów"

Bartoszyce 4.06.2006

Komunikat organizacyjny
 1. CEL TURNIEJU:

  • promocja Bartoszyc z okazji obchodów Dni Regionu Bartoszyckiego
  • popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Konfrontacja z szachistami regionu Warmii i Mazur


 2. ORGANIZATORY:

  • Klub Szachowy S.M. "Budowlani" Bartoszyce
  • Urząd Miasta w Bartoszycach
  • Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach


 3. TERMIN I MIEJSCE:

  • Turniej zostanie rozegrany w niedzielę 4 czerwca 2006r. o godz. 1030 w MDK w Bartoszycach przy ul. Bohaterów Warszawy 6


 4. WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Turniej ma charakter otwarty, mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zgłoszą się w dniu 4 czerwca 2006r. w miejscu rozgrywek do godz. 945 i opłacą wpisowe w wysokości:
   - seniorzy - 25 zł
   - juniorzy do 18 lat, kobiety, oldboje - 15 zł
   - zawodnicy z Bartoszyc 10 zł


 5. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:

  • - Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, kojarzenie komputerowe.
   - Tempo gry : P'15 - 15 minut na całą partię dla każdego zawodnika.
   - Okolejności miejsc w przypadku równej ilości punktów decyduje:
   1. skrócona wartościowość Bucholtza
   2. pełna wartościowość Bucholtza
   3. progres
   -Organizator zastrzega sobie prawo niezbędnych zmian wynikających z aktualnych potrzeb


 6. NAGRODY:

  • I miejsce - 250zł, II - 200zł, III - 150zł, IV - 100zł, V - 80zł, VI - 60 zł, VII  miejsce - 50zł, VIII miejsce - 50zł.
   - Najlepszy zawodnik o rankingu do 1900, najlepsza kobieta - 50zł,
   - Najlepszy junior do 18 lat- 40zł.
   Nagroda niespodzianka - rzeczowa.
   Najlepszy zawodnik z Bartoszyc - nagroda rzeczowa + puchar.
   Ponadto nagrody rzeczowe dla zawodników z Bartoszyc:
   najlepszego młodzika, juniora, najlepszej kobiety, najstarszego i najmlodszego zawodnika.
   Ostateczna ilość i wyskość nagród podamy po III rundzie.


 7. SPRAWY RÓŻNE:

  1. Turniej zgłoszony do cyklu Grand-Prix 2006
  2. Można otrzymać tylko jedna nagrode
  3. Sprzęt do gry zapewnia organizator.
  4. Interpretacja komunikatu i przepisów gry należy do Sędziego Głównego i Organizatora
  5. Kontakt telefoniczny z organizatorem: Benedykt Onufriuk 603596906

góra