Turniej szachowy z okazji 649 Rocznicy Nadania Praw Miejskich Kętrzynowi

Kętrzyn 11.11.2006
Komunikat organizacyjny
 1. ORGANIZATORY:

  • Urząd Miasta w Kętrzynie
  • Miejski Klub Szachowy w Kętrzynie
  • Centrum Kultury "Zamek"


 2. TERMIN I MIEJSCE:

  • 11.11.2006 r. Centrum Kultury "Zamek" ul. Plac Zamkowy 1.


 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Turniej ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni, którzy zgłoszą się w miejscu rozgrywek do godziny 10:45 i opłacą wpisowe:
   1. seniorzy - 25 zł
   2. juniorzy, kobiety - 15 zł
   3. oldboje - 15 zł
   4. zawodnicy z Kętrzyna zwolnieni z opłat


 4. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:

  • Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
   Kojarzenie komputerowe.
   Tempo gry : P'15 - 15 minut na całą partię dla każdego zawodnika.
   W przypadku równej liczby punktów o zajętym miejscu decydują kolejno:
   1. skrócony Bucholtz
   2. pełny Bucholtz
   3. progres
   Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian wynikających z aktualnych potrzeb.


 5. NAGRODY:

  • I miejsce-300 zł, II-250 zł, III-200 zł, IV-120 zł, V - 100 zł, VI-80 zł, VII-70 zł, VIII - 60 zł, IX-50 zł
   oraz nagrody dodatkowe :
   - najlepszy zawodnik o rankingu do 1900 - 60zł
   - najlepsza kobieta - 60zł
   - najlepszy junior do 18 lat - 50zł
   - najlepszy najlepszy oldboy - 50zł
   Ponadto dla zawodników z Kętrzyna:
   - najlepszy zawodnik bez kategorii centralnej -50 zł;
   - najlepsza kobieta - 40 zł;
   - najlepszy junior do 18 lat - 40 zł;
   - najlepszy oldboy - 40 zł.


 6. SPRAWY RÓŻNE:

  1. Turniej zgłoszony do cyklu Grand-Prix 2006
  2. Kontakt telefoniczny i adres:
   Ryszard Matuszewicz telefon stacjonarny - 751-82-69, Kom.607764338
   11 -400 Kętrzyn ul. Obr. Westerplatte 22/26
góra