Regulamin GRAND-PRIX 2006
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w szachach szybkich

 1. Warunki zaliczenia turnieju do cyklu Grand Prix :
  1. Współorganizatorem turnieju jest klub zrzeszony w WMZSzach, lub inna instytucja mająca siedzibę na terenie województwa.
  2. Organizator wniesie opłatę rejestracyjną w wysokości:
   ilość uczestników x 2 zł
  3. Turniej trwa 1 lub 2 dni (wyłącznie soboty , niedziele lub inne dni wolne)
  4. Turniej składa się z 9 rund
  5. Tempo gry wynosi : P'15 dla turniejów jednodniowych
  6. W turnieju wypłaca się nagrody pieniężne.
  7. W turnieju do 50 zawodników przewidzianych jest minimum 6 nagród głównych, a w turnieju powyzej 50 zawodników minimum 8 nagród głównych. W każdym turnieju ustanowiona jest minimum 1 dodatkowa nagroda pieniężna dla zawodnika o rankingu ≤ 1900 , mile widziane są inne nagrody dodatkowe (dla kobiety, juniora, młodzika).
  8. Nagrody główne muszą wynosić minimum :
   Turniej do 50 zawodników Turniej powyżej 50 zawodników
   I 200 zł IV 80 zł I 250 zł V 80 zł
   II 150 zł V 60 zł II 200 zł VI 60 zł
   III 100 zł VI 40 zł III 150 zł VII 50 zł
   IV 100 zł VIII 40 zł
  9. Wpisowe dla seniora może wynosić maximum 10% wysokości I nagrody, dla kobiet, młodzieży do lat 18, oldboyów (od 60 lat) obowiązują zniżki. Organizator na życzenie uczestnika ma obowiązek wystawić dokument potwierdzający dokonanie wpłaty.
  10. Organizator turnieju prześle na minimum 30 dni wcześniej komunikat organizacyjny do sekretarza w celu weryfikacji i rozesłania do klubów.
  11. Turnieje mogą odbywać się w okresie 5.02.2005-04.12.2005.
 2. Punktacja Grand-Prix prowadzona będzie w sposób następujący :
  Do punktacji w cyklu zalicza się zawodnikowi punkty uzyskane we wszystkich turniejach eliminacyjnych . Po rozegraniu 9 turniejów odrzuca się każdemu zawodnikowi 1 najsłabszy wynik, po rozegraniu 12 turniejów 2 ,a po 15 - 3 najsłabsze wyniki .
  Każdy turniej ma charakter otwarty, klasyfikowani w Grand-Prix są jednak tylko zawodnicy zrzeszeni w klubach zarejestrowanych w WMZSzach. Suma punktów uzyskanych w turniejach eliminacyjnych decyduje o udziale w Turnieju Finałowym.
 3. W grudniu odbędzie się Turniej Finałowy
  Prawo gry w Turnieju Finałowym uzyska 18 zawodników, którzy zgromadzą najwięcej punktów Grand-Prix (po odrzuceniu odpowiedniej ilości wyników).
  Turniej Finałowy rozegrany zostanie na dystansie 9 rund , tempo gry P'15.
  Punkty uzyskane w Turnieju Finałowym mnoży się przez współczynnik 2
  Wpisowe do Turnieju Finałowego wynosi 50 zł.
  O klasyfikacji końcowej Grand-Prix decydować będzie suma punktów z turniejów eliminacyjnych powiększona o punkty z Turnieju Finałowego. Przy równej ilości decyduje większa ilość punktów w eliminacjach.
  Jeżeli jeden zawodnik nie uczestniczy w Turnieju Finałowym - jest kojarzony z zaliczeniem przegranych partii i otrzymuje nagrodę pomniejszoną o 50zł.
  Nagrody w finale Grand-Prix :
  I 500 zł X 150 zł
  II 400 zł XI 140 zł
  III 300 zł XII 130 zł
  IV 270 zł XIII 120 zł
  V 240 zł XIV 110 zł
  VI
  220 zł XV 100 zł
  VII 200 zł XVI 90 zł
  VIII 180 zł XVII 80 zł
  IX 160 zł XVIII 70 zł
góra