GRAND-PRIX Województwa Warmińsko-Mazurskiego w szachach szybkich

Uwagi do komunikatów GP
Proszę pamiętać o regulaminie GP 2006
Regulamin Grand-Prix Województwa Warminsko-Mazurskiego w 2006 Regulamin GP2006

Najczęsciej popełniane błędy:
Wpisowe nie większe niż 10% nagrody za 1 miejsce
Liczba nagród
Brak kolejności(prioryteu) przyznawania nagród dodatkowych (prawie wszystkie komunikaty). Pierwsza dodatkowa dla najleszego zawodnika z rankingiem do 1900(włącznie) jest obowiązkowa i to jest wmiarę jednoznaczne. Jeśli nagrody dodatkowe nie łączy się - to proszę przyznawać je w kolejności podanej w komunikacie (to często nie przestrzega się), chyba, że w komunikacie ustali się inny priorytet.

Praktycznie, gdy nie można przewidzieć liczby uczestników, a fundusz jest mały, proponuję wpisowe 25zł i nagrody główne:
I 250 zł IV 80 zł
II 150 zł V 60 zł
III 100 zł VI 40 zł
oraz dopisek, że wysokość i liczba nagród może zostać zwiększona zgodnie z regulaminem GP, a nie odwrotnie.
Przypominam także, o obowiązku na żądanie wystawiania rachunku za wpisowe.
Andrzej Gula

poprzedni rok góra