OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY 2006 Bęsia 27.04-5.05

Listy startowe:

Chłopcy:

Dziewczęta:

Kojarzenia i partie:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabele wg wyniku:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Crosstable:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabele rankingowe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10