Komunikat organizacyjny
 • CEL TURNIEJU
  - Umożliwienie uzyskania centralnych kategorii szachowych i wejścia na listę FIDE.

 • ORGANIZATOR
  - Uczniowski Klub Sportowy "Trzydziestka" w Olsztynie.

 • TERMIN I MIEJSCE
  Turniej rozegrany zostanie w Szkole Podstawowej nr 30 w Olsztynie przy ul.Pieczewskiej 10 w dniach 10-11 III 2007 i 16-18 III 2007.
  Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE

 • UCZESTNICY

  W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy z rankingiem FIDE oraz zawodnicy z rankingiem PZSzach minimum 1800.
  Organizator dopuści do turnieju 1-3 zawodników z rankingiem 1600 - decyduje kolejność zgłoszeń.

 • ZGŁOSZENIA
  Email: bogdanjezak@o2.pl, telefonicznie : 0 691 804 873 do dnia 06.03.2007.
  Warunkiem przeprowadzenia turnieju jest zgłoszenie się minimum 16 osób.

 • ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
  Istnieje możliwość noclegu w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul.Bałtyckiej 37.
  Cena noclegu 20 zł. Zamawianie noclegów indywidualnie tel.0-89 5275389..

 • OPŁATY
  -zawodnicy UKS "Trzydziestka" - 25zł, pozostali chętni - 40zł.
  Ponadto każdy uczestnik turnieju dokonuje opłaty klasyfikacyjno rankingowej dla PZSzach w wysokości 5zł, zawodnik z rankingiem FIDE - 15zł.
  Zawodnicy nie zgłoszeni w terminie opłacają wpisowe podwyższone o 10 zł.

 • SYSTEM ROZGRYWEk
  Szwajcarski na dystansie 9 rund. Warunkiem zorganizowania turnieju jest zgłoszenie się minimum 16 zawodników. Zawodnicy proszeni są o sprawdzenie telefonicznie czy turniej się odbędzie.

 • TEMPO GRY

  20 posunięć na 1 h + 1 h na dokończenie partii.

 • PROGRAM TURNIEJU
  Sobota 10.III.2007
  9.00-9.45 - potwierdzenia udziału
  09.45 - odprawa techniczna
  10.00 - I runda
  15.00 - II runda
  Niedziela 11.III.2007
  09.00 - III runda
  14.00 - IV runda
  Piątek 16.III.2007
  16.30 - V runda
  Sobota 17.III.2007
  09.30 - VI runda
  14.30 - VII runda
  Niedziela 18.III.2007
  09.00 - VIII runda
  14.00 - IX runda

 • NAGRODY
  Zwycięzca otrzyma puchar, najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody pieniężne:
  I miejsce - 400zł
  II miejsce - 250zł
  III miejsce - 150zł
  IV miejsce - 120zł
  V miejsce - 100zł
  VI miejsce - 80zł

 • góra