Komunikat organizacyjny
 1. Cel turnieju

  • Atrakcyjne spędzenie ferii zimowych.
  • Podnoszenie poziomu gry w szachy.
  • Podwyższenie i uzyskanie kategorii szachowych.

 2. Patronat honorowy

  • Prezydent Miasta Olsztyn

 3. Sponsorzy

  • Michelin Polska S.A

 4. Organizator

  • Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy w Olsztynie
  • Pałac Młodzieży w Olsztynie

 5. Termin i miejsce

  Turniej zostanie rozegrany w Pałacu Młodzieży w Olsztynie przy ul. Emili Plater 3 w dniach 12.02.2007-16.02.2007.
  Przyjazd zawodników w dniu 12.02.2007 w godzinach porannych.

 6. Uczestnicy

  Turniej zostanie rozegrany w następujących grupach :
  Grupa A - osoby urodzone 1988 i młodsze nie mogące grać w grupach B,C,D o rankingu ≤ 2200
  Grupa B - osoby urodzone 1991 i młodsze o rankingu ≤ 1800
  Grupa C - osoby urodzone 1994 i młodsze o rankingu ≤ 1600
  Grupa D - osoby urodzone 1997 i młodsze o rankingu ≤ 1400

  W grupie A mogą grać opiekunowie i inni seniorzy, opłacają oni wpisowe w wysokości 15 zł i nie mogą otrzymać żadnych nagród.
  Organizator zastrzega sobie prawo łączenia grup celem właściwego przeprowadzenia turnieju ( minimum 14 osób w grupie lub nie więcej niż 10).

 7. Zgłoszenia

  Pisemne z podaniem roku urodzenia, przynależności klubowej ,kategorii szachowej i aktualnego rankingu należy nadsyłać na adres kierownika turnieju :
  Bogdan Jeżak 10-444 Olsztyn ul. Kołobrzeska 13e/3
  tel. kom. 0 691804873 - zgłoszenia sms
  email bogdanjezak@o2.pl - pocztą elektroniczną

  Termin zgłoszeń upływa 03.02.2007

 8. Wpisowe do turnieju

      chłopcy dziewczęta,sekcja szachowa Opłata
           Pałacu Młodzieży     klasyfikacyjna
  Grupa A  30 zł   20 zł          15 zł*/5 zł
  Grupa B  25 zł   15 zł          15 zł*/5 zł
  Grupa C  20 zł  12,5 zł            2,50 zł
  Grupa D  15 zł   10 zł            2,50 zł

  * - zawodnicy posiadający ranking FIDE

 9. System rozgrywek

  Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Kojarzenie komputerowe.
  Tempo gry :
  - 90 minut na partię dla zawodnika - grupy A B C
  - 60 minut na partię dla zawodnika - grupa D
  Turniej A zgłoszony do oceny rankingowej FIDE , turniej B zgłoszony do oceny rankingowej PZSzach.
  Obowiązuje prowadzenie zapisu partii - zwolnione z tego mogą być osoby urodzone 1999 i młodsze, jeśli nie posiadają kategorii szachowej, ich czas na rozegranie partii zostanie zmniejszony do 45 minut.

 10. Zakwaterowanie i wyżywienie

  Noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ul.Kościuszki 72/74, wyżywienie w barze „Zagajnik” * ul. Kościuszki 46/48.
  Ceny świadczeń : nocleg - 20 zł, obiad - 10 zł, śniadanie, kolacja - 7 zł.
  Warunkiem zorganizowania kolacji jest zgłoszenie się minimum 20 chętnych . Istnieje możliwość przyjazdu w dniu 11.02.2007 w godzinach popołudniowych.
 11. Program turnieju - grupy A,B,C

  Poniedziałek 12.02.2007
  8.30-9.30 - zgłoszenia
  09.30 - odprawa techniczna
  10.00 - I runda
  13.00 - obiad
  14.15- II runda

  Wtorek 13.02.2007
  9.00 - III runda
  12.15 - obiad
  13.30 - IV runda

  Środa 14.02.2007
  09.00 - V runda
  12.15 - obiad
  13.30 - VI runda

  Czwartek 15.02.2007
  09.00 - VII runda
  12.15 - obiad
  13.30 - VIII runda

  Piątek 16.02.2007
  09.00 - IX runda
  12.15 - obiad
  13.00 - zakończenie

  śniadania o godz. 8.15, kolacje o 17.30
 12. Program turnieju - grupa D

  Poniedziałek 12.02.2007
  9.00-9.45 - zgłoszenia
  9.45 - odprawa techniczna
  10.00 - I i II runda

  Wtorek 13.02.2007
  09.00 - III i IV runda

  Środa 14.02.2007
  09.00 - V i VI runda

  Czwartek 15.02.2007
  09.00 - VII i VIII runda

  Piątek 16.02.2007
  10.00 - IX runda
  13.00 - zakończenie

  Grupa D będzie rozgrywać partie w osobnej sali.

 13. Nagrody

  Dyplomy za miejsca I - VI w każdej grupie.

  Minimum 25% uczestników w każdej grupie wiekowej otrzyma nagrody rzeczowe.
  Nagrody rzeczowe finansowane są przez Urząd Miasta w Olsztynie oraz z wpisowego.

 14. Tie-break

  Przy jednakowej ilości punktów o kolejności miejsc decydują:
  • skrócony system wartościowania Bucholza
  • pełny system wartościowania Bucholza
  • system wartościowania Bergera
  • wynik rankingowy

 15. Sprawy różne

  Sprzęt do gry zapewniają organizatorzy.
  Wszelkie opłaty gotówką na miejscu.

Kierownik turnieju