Otwarty Turniej Szachowy o puchar posła Mieczysława Aszkiełowicza
z okazji DNI I NOCY Szczytna

Szczytno 22.07.2007

Komunikat organizacyjny

ORGANIZATOR:

 • Klub Szachowy "Odrodzenie" Szczytno

  PATRONAT HONOROWY:

 • poseł Mieczysław Aszkiełowicz

  CEL TURNIEJU:

 • Turniej o charakterze sportowo-wypoczynkowym
 • Konfrontacja szachistów ze Szczytna oraz Warmii i Mazur z szachistami innych rejonów Polski oraz z zagranicy.
 • rekreacja oraz poznanie walorów turystycznych Szczytna i okolic

  TERMIN i MIEJSCE :

 • Niedziela 22 lipca 2007 roku godzina 1030
 • Świetlica SM "ODRODZENIE" ul. Solidarności 9 w Szczytnie

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  Turniej ma charakter otwarty i mogą uczestniczyć wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do rozgrywek na 30 minut przed pierwszą rundą i opłacą wpisowe w wysokości:
 • seniorzy - 25 zł
 • juniorzy (rocznik 1989 i młodsi), oldboye (rocznik 1947 i starsi) - 15 zł
 • młodzicy (rocznik 1993 i młodsi) oraz kobiety - 10 zł
 • mieszkańcy Szczytna (odpowiednio) - 10/ 5/ 2,50 zł

  SYSTEMY ROZGRYWEK:

  9 rund systemem szwajcarskim tempem gry P-15 (15 min na partię dla każdego zawodnika) wg przepisów FIDE.
  O kolejności decyduje:
 • liczba punktów
 • skrócona wartość wg Bucholtza
 • pełna wartościowość
 • progres

  NAGRODY:
  1. Miejsce - 250 zł + puchar
  2. Miejsce - 200 zł
  3. Miejsce - 150 zł
  4. Miejsce - 100 zł
  5. Miejsce -  80 zł
  6. Miejsce -  60 zł
  7. Miejsce -  50 zł
  8. Miejsce -  40 zł
   Najlepszy zawodnik z rankingiem ≤1900 - 50 zł
  Nagrody dodatkowe w kategoriach reprezentowanych przez co najmniej 3 zawodników:
  najlepszego juniora, najlepszego oldboja, najlepszego młodzika, najlepszej kobiety po 40 zł,
  najlepszego mieszkańca Szczytna -50 zł,
  oraz nagrodę losowaną - 50zł
  UWAGA! Nagrody nie będą łączone (nie dotyczy nagrody losowanej), przyznawane będą zgodnie z podaną kolejnością. Osoby nagrodzone powinny znać swój nr NIP lub PESEL

  PROGRAM TURNIEJU:

  godz.   915 - 1010 zapisy, opłata wpisowego
  godz. 1030 - 1040 otwarcie turnieju
  godz. 1040 - 1600 rundy turniejowe
  godz. 1615 - zakończenie i rozdanie nagród

  INFORMACJE RÓŻNE:

 • Dla zawodników , którzy dokonają do 19.07.2007r. zgłoszenia na email agu1@go2.pl, lub telefonicznego 0-89 6242314 organizator zapewnia sprzet do gry (szczególnie ważne dla zawodników miejscowych i naszego województwa).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian w niniejszym komunikacie z przyczyn od niego niezależnych.
 • TURNIEJ ZALICZANY DO KLASYFIKACJI GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO


  kierownik sekcji szachowej
  Andrzej Gula
 • góra