Otwarty Turniej Szachowy P15 z cyklu GP
O PUCHAR DYREKTORA ZSZ im. SANDORA PETÖFI w OSTRÓDZIE

Ostróda 24.11.2007

Komunikat organizacyjny


1.  Organizatorzy:

   - Biuro Promocji Miasta Ostróda
   - MLKS "Ostródzianka" Ostróda 

2.  Termin i miejsca:

   Turniej zostanie rozegrany w dniu 24.11.2007r. od godz. 10:30
   w ZSZ im. Sandora Petofi w Ostródzie ul. Sportowa 1.

3.  System gry:

   Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund,
   wg. Przepisów FIDE dla szachów szybkich.
   Tempo gry P-15 (15 min. na partię dla zawodnika). Kojarzenie komputerowe.
   O kolejności miejsc przy równej ilości punktów decydują:
     a) skrócony system wartościowania Bucholza
     b) pełny system wartościowania Bucholza
     c) progres
     d) ilość zwycięstw
   Do ostatecznej interpretacji niniejszego systemu gry upoważniony jest 
   Sędzia Główny turnieju.
   Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania niezbędnych zmian 
   wynikających z aktualnych potrzeb.

4.  Uczestnicy:

   Turniej ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział wszyscy chętni,
   którzy zgłoszą się w miejscu rozgrywek do godz. 10.10
   i opłacą wpisowe w wysokości:
    - seniorzy      25 zł
    - juniorzy      15 zł
    - oldboye      15 zł
    - młodzicy i kobiety 10 zł
    - zawodnicy MLKS "Ostródzianka" Ostróda 7 zł

5.  Program turnieju:

     do 10:10 - zgłoszenia
   10:10 - 10:30 - otwarcie turnieju 
   10:30 - 11:00 - I  runda 
   11:10 - 11:40 - II runda
   11:50 - 12:20 - III runda
   12:30 - 13:00 - IV runda
   13:10 - 13:40 - V  runda
   13:50 - 14:20 - VI runda
   14:30 - 15:00 - VII runda
   15:10 - 15:40 - VIIIrunda
   15:50 - 16:20 - IX runda
       16:25 - zakończenie turnieju i wręczenie nagród

6.  Nagrody:

   a) nagrody pieniężne
    I  - miejsce 250 zł + Puchar
    II - miejsce 200 zł
    III - miejsce 150 zł
    IV - miejsce 100 zł
    V  - miejsce 60 zł   
    VI - miejsce 50 zł
   b) nagrody specjalne 
    Najlepszy zawodnik o rankingu do 1900 - 50 zł
    Najlepszy junior do lat 18      - 50 zł
    Najlepsza kobieta           - 50 zł
    Najlepszy oldboy           - 40 zł
    Najlepszy młodzik do lat 14      - 30 zł
    Nagroda losowa            - 40 zł
    Dla najlepszego zawodnika MLKS    - 60 zł
    Dla najmłodszego zawodnika - nagroda rzeczowa 
   
   Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

7.  Sprawy różne:
 
   - Koszty udziału w turnieju ponoszą zawodnicy lub ich kluby,
   - W miejscu odbywaniu się zawodów w szkolnym internacie
    jest możliwość przenocowania po ostródzkich zawodach.
    W celu zamówienia zakwaterowania należy zgłosić się telefonicznie
    do Pani Konstantynowicz (kierowniczka internatu).
    Pokoje czteroosobowe - cena noclegu 20 zł,
    Kontakt telefoniczny - 089 6463753 (do godz. 1500).
   - Turniej zgłoszony do cyklu Grand-Prix 2007 
   - Sprzęt do gry zapewnia organizator

Interpretacja komunikatu i przepisów gry należy do Sędziego Głównego i Organizatora
Kontakt telefoniczny: tel. kom. 663-225-541-Mirek Orłowski 
Zgłoszenia e-mail: mirek-o5@wp.pl ; 
Nagrody nie mogą być łączone (nie dotyczy nagrody losowej)
Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest podanie organizatorom numeru PESEL.

            Serdecznie zapraszamy.
góra