Otwarty Turniej Szachowy P15 z cyklu GP

Samborowo 25.11.2007

Komunikat organizacyjny

1. Organizatorzy:
- GOK Samborowo
- LUKS GOK Samborowo
- Urząd Gminy w Ostródzie

2. Termin i miejsce:
Turniej zostanie rozegrany w dniu 25.11.2007 o godz. 10.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Samborowie ul. Ostródzka 17

3. System gry:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, 
wg. Przepisów FIDE dla szachów szybkich. Tempo gry P-15 (15 min. na 
partię dla zawodnika). Kojarzenie komputerowe.
O kolejności miejsc przy równej ilości punktów decydują:
a) skrócony system wartościowania Bucholza
b) pełny system wartościowania Bucholza
c) progres
d) ilość zwycięstw
e) wynik bezpośredniego spotkania
f) losowanie
do ostatecznej interpretacji niniejszego systemu gry upoważniony jest 
Sędzia Główny turnieju.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania niezbędnych zmian 
wynikających z aktualnych potrzeb.

4. Uczestnicy:
Turniej ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział wszyscy chętni,
którzy zgłoszą się w miejscu rozgrywek do godz. 9.45
i opłacą wpisowe w wysokości:
- seniorzy 25 zł
- juniorzy 15 zł
- oldboye 15 zł
- młodzicy i kobiety 10 zł
- zawodnicy LUKS GOK Samborowo 5 zł

5. Program turnieju:
 9.15 - 9.45 - zgłoszenia
10.00 - 10.10 - otwarcie turnieju
10.10 - 10.40 - I  runda
10.50 - 11.20 - II  runda
11.30 - 12.00 - III runda
12.10 - 12.30 - IV  runda
12.50 - 13.20 - V  runda
13.30 - 14.00 - VI  runda
14.10 - 14.40 - VII runda
14.50 - 15.20 - VIII runda
15.30 - 16.00 - IX  runda
16.20 - zakończenie turnieju i wręczenie nagród.

6. Nagrody:
a) nagrody pieniężne:
I  miejsce 300 zł
II miejsce 200 zł
III miejsce 100 zł
IV miejsce 80 zł
V  miejsce 60 zł
VI miejsce 40 zł
b) Nagrody specjalne:
- nagroda dla zawodnika o rankingu ≤ 1900 - 60 zł
- nagroda dla najlepszej kobiety - 50 zł
- nagroda dla najlepszego oldboja - 50 zł
- 1 nagroda rzeczowa dla najlepszych juniorów do lat 18
- 1 nagroda rzeczowa dla najlepszych juniorów do lat 15
- 1 nagroda rzeczowa dla najlepszych juniorów do lat 12
- nagroda rzeczowa dla najmłodszego zawodnika
- dla najlepszego zawodnika LUKS GOK Samborowo
- nagroda losowa - 40 zł
Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. (do wyboru)

7. Sprawy różne:
- koszty udziału w turnieju ponoszą zawodnicy lub delegujące ich kluby.


Kontakt telefoniczny : Krzysztof Opaliński (089) 6476411 po godz. 15.00.


            Serdecznie zapraszamy.
góra