Regulamin Turnieju Finałowego
GRAND-PRIX Województwa Warmińsko-Mazurskiego w szachach szybkich 2007

  1. W Turnieju Finałowym mogą uczestniczyć :
    • zawodnicy, którzy zajęli w klasyfikacji GP po turniejach eliminacyjnych miejsca od 1-20
    • zawodnicy , którzy uczestniczyli w minimum 5 turniejach z cyklu GP i są objęci klasyfikacją
  2. Wpisowe do Turnieju Finałowego wynosi 20 zł
  3. Wpisowe przeznacza się w całości na nagrody za zajęcie miejsc w Turnieju Finałowym, nagrody pieniężne otrzymuje około 20% uczestników.
  4. Punkty uzyskane w Turnieju Finałowym mnoży się przez 2 , dodaje do punktów z eliminacji i sporządza klasyfikację końcową GP
  5. Nagrody za klasyfikację końcową wypłaca się natychmiast po jej sporządzeniu (około 15 minut po zakończeniu Turnieju Finałowego)