Otwarte Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży - grupa do 12 lat

SP3 Olsztyn 17.04.2008

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |

Tabela Wyników

Mc Zawodnik           Ro PZSz Klub        Pkt Śr-Buch. Buch. Berg.

1 RENKOWSKI, Piotr (1)     1622  SP 3 Olsztyn    6    23.0 31.0 26.00
2 CHMIELEWSKI, Bartosz (9)   1400  SP 3 Olsztyn    6    22.0 29.0 24.00
3 GŁĘBOCKI, Piotr (3)     1600  SP 1 Ostróda    5    24.0 33.0 21.00
4 GÓRECKI, Maciej (7)     1400  SP 30 Olsztyn   5    23.0 31.5 21.50
5 WÓJCIK, Mateusz (4)     1600  SP 34 Olsztyn   5    22.0 31.0 19.00
6 GRUBALSKA, Daria (2)     1601  SP Grabowo-Wałdyki 5    21.0 30.0 21.00
7 HENNIG, Grzegorz (10)    1400  SP 10 Olsztyn   5    19.0 28.0 17.00
8 CIS, Krzysztof (13)     1200  SP 1 Barczewo   5    19.0 27.0 17.00
9 ADAMOWICZ, Marek (8)     1400  SP 13 Olsztyn   4    21.5 29.5 12.50
10 KOTLEWSKI, Michał (20)    1200  KSP Olsztyn    4    21.0 26.5 11.50
11 PIELACH, Wojciech (11)    1400  SP 1 Ostróda    4    20.0 26.0 12.00
12 KRZYWICKI, Piotr (19)    1200  SP 7 Olsztyn    4    18.0 23.5 10.50
13 MAŁOLEPSZY, Szymon (30)   1000  SP 7 Olsztyn    4    17.5 25.5 13.50
14 DOMAŃSKI, Dawid (6)     1400  SP 3 Olsztyn    4    17.5 25.5 12.50
15 GRUBALSKI, Sebastian (18)  1200  SP Grabowo-Wałdyki 4    17.5 25.5 10.50
16 MIELNIK, Daniel (22)     1000  SP 9 Olsztyn    4    16.0 22.5 11.50
17 BARTKOWSKI, Krystian (17)  1200  SP 3 Olsztyn    3.5   15.5 20.5 7.00
18 WIEŻYNIS, Weronika (5)    1401  SP 3 Olsztyn    3    21.0 30.0 10.00
19 MICHALAK, Marcin (16)    1200  SP 3 Olsztyn    3    21.0 27.5 8.50
20 ROSIŃSKI, Michał (32)    1000  SP 22 Olsztyn   3    19.0 26.0 9.00
21 BORGOSZ, Kacper (12)     1200  SP 30 Olsztyn   3    19.0 25.5 6.50
22 GRUBALSKI, Jakub (27)    1000  SP Grabowo-Wałdyki 3    17.5 25.5 10.25
23 WIERZBOWSKA, Aleksandra (21) 1100  SP 1 Ostróda    3    17.0 23.0 6.00
24 DOMASIEWICZ, Remigiusz (31) 1000  SP 7 Olsztyn    3    16.0 22.0 7.00
25 WĘGRZYN, Damian (15)     1200  SP 30 Olsztyn   3    14.5 20.0 6.25
26 CIESZYŃSKI, Artur (14)    1200  SP 3 Olsztyn    3    14.0 18.5 5.50
27 MASTYŁO, Piotr (23)     1000  SP 7 Olsztyn    3    11.5 16.0 3.00
28 MAJSTEREK, Michał (24)    1000  SP 3 Olsztyn    2.5   16.5 23.0 5.00
29 RYŻEWSKI, Patryk (34)    1000  SP 15 Olsztyn   2    14.5 20.5 5.00
30 KAMIŃSKI, Maciej (26)    1000  SP 25 Olsztyn   2    12.5 19.0 2.00
31 SUJECKI, Aleksander (25)   1000  SP 22 Olsztyn   2    12.0 17.0 3.25
32 SUJECKI, Maciej (33)     1000  SP 22 Olsztyn   1.5   12.5 16.5 2.00
33 PAWELCZYK, Grzegorz (28)   1000  SP 25 Olsztyn   1    13.0 17.5 1.25
34 TURCZYŃSKI, Hubert (29)   1000  SP 7 Olsztyn    0.5   15.0 20.0 0.50

Tabela wyników i kojarzeń

Nr Zawodnik        Ro PZSz Suma 1  2  3  4  5  6  7 

1. RENKOWSKI, Piotr    1622  6  18:1 10:1 7:0 12:1 8:1 4:1 3:1
2. GRUBALSKA, Daria    1601  5  19:1 9:0 13:1 16:0 21:1 20:1 7:1
3. GŁĘBOCKI, Piotr     1600  5  20:1 12:1 8:1 7:1 9:0 10:1 1:0
4. WÓJCIK, Mateusz     1600  5  21:1 11:1 9:0 13:1 16:1 1:0 19:1
5. WIEŻYNIS, Weronika   1401  3  22:1 14:1 32:1 9:0 10:0 13:0 30:0
6. DOMAŃSKI, Dawid     1400  4  23:1 13:0 17:1 20:0 19:0 15:1 21:1
7. GÓRECKI, Maciej     1400  5  24:1 16:1 1:1 3:0 20:1 9:1 2:0
8. ADAMOWICZ, Marek    1400  4  25:1 17:1 3:0 22:1 1:0 16:1 9:0
9. CHMIELEWSKI, Bartosz  1400  6  26:1 2:1 4:1 5:1 3:1 7:0 8:1
10. HENNIG, Grzegorz    1400  5  27:1 1:0 18:1 32:1 5:1 3:0 11:1
11. PIELACH, Wojciech    1400  4  28:1 4:0 20:0 15:1 22:1 30:1 10:0
12. BORGOSZ, Kacper     1200  3  29:1 3:0 21:1 1:0 27:1 19:0 20:0
13. CIS, Krzysztof     1200  5  30:1 6:1 2:0 4:0 32:1 5:1 16:1
14. CIESZYŃSKI, Artur    1200  3  31:1 5:0 22:0 27:0 26:1 21:0 29:1
15. WĘGRZYN, Damian     1200  3  32:0 26:1 24:= 11:0 33:1 6:0 27:=
16. MICHALAK, Marcin    1200  3  33:1 7:0 25:1 2:1 4:0 8:0 13:0
17. BARTKOWSKI, Krystian  1200  3.5 34:1 8:0 6:0 24:1 30:0 27:= 28:1
18. GRUBALSKI, Sebastian  1200  4   1:0 27:1 10:0 30:0 34:1 24:1 31:1
19. KRZYWICKI, Piotr    1200  4   2:0 32:0 29:1 31:1 6:1 12:1 4:0
20. KOTLEWSKI, Michał    1200  4   3:0 29:1 11:1 6:1 7:0 2:0 12:1
21. WIERZBOWSKA, Aleksandra 1100  3   4:0 28:1 12:0 34:1 2:0 14:1 6:0
22. MIELNIK, Daniel     1000  4   5:0 31:1 14:1 8:0 11:0 32:1 24:1
23. MASTYŁO, Piotr     1000  3   6:0 30:0 34:0 28:1 31:0 29:1 33:1
24. MAJSTEREK, Michał    1000  2.5  7:0 33:1 15:= 17:0 25:1 18:0 22:0
25. SUJECKI, Aleksander   1000  2   8:0 34:1 16:0 33:= 24:0 28:= 32:0
26. KAMIŃSKI, Maciej    1000  2   9:0 15:0 31:0 29:1 14:0 33:1 34:0
27. GRUBALSKI, Jakub    1000  3  10:0 18:0 30:1 14:1 12:0 17:= 15:=
28. PAWELCZYK, Grzegorz   1000  1  11:0 21:0 33:0 23:0 29:= 25:= 17:0
29. TURCZYŃSKI, Hubert   1000  .5  12:0 20:0 19:0 26:0 28:= 23:0 14:0
30. MAŁOLEPSZY, Szymon   1000  4  13:0 23:1 27:0 18:1 17:1 11:0 5:1
31. DOMASIEWICZ, Remigiusz 1000  3  14:0 22:0 26:1 19:0 23:1 34:1 18:0
32. ROSIŃSKI, Michał    1000  3  15:1 19:1 5:0 10:0 13:0 22:0 25:1
33. SUJECKI, Maciej     1000  1.5 16:0 24:0 28:1 25:= 15:0 26:0 23:0
34. RYŻEWSKI, Patryk    1000  2  17:0 25:0 23:1 21:0 18:0 31:0 26:1

| Tabela wyników | Tabela wyników i kojarzeń |

góra