FERIE Z SZACHAMI - Olsztyn 21-25.01.2008

Listy startowe:

Turniej A+B:

Turniej C:

Turniej D:

Kojarzenia:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tabele wg wyniku:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Crosstable:

turniej A+B

turniej C

turniej D

Tabele rankingowe:

turniej A+B

turniej C

turniej D