FERIE Z SZACHAMI - Olsztyn 2-7.02.2009

Listy startowe:

Turniej A:

Turniej B:

Turniej C:

Turniej D:

Turniej P15:

Kojarzenia:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7

Tabele wg wyniku:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7

Crosstable:

turniej A

turniej B

turniej C

turniej D

turniej P15

Tabele rankingowe:

turniej A

turniej B

turniej C

turniej D

-