Regulamin konsultacji i głosowań elektronicznych

Uchwała Zarządu WMZSzach nr 11 z dnia 30.06.2012 ze zmiannami (tekst jednolity obowiązujący od 18.11.2012r)


Regulamin konsultacji i głosowań elektronicznych

1. Konsultację elektroniczną może przeprowadzić każdy członek Zarządu
2. Głosowanie elektroniczne mogą ogłosić:
   a) Prezes WMZSzach
   b) Wiceprezes WMZSzach
   c) Sekretarz WMZSzach
   z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu
3. Udział w konsultacjach i głosowaniach elektronicznych jest obowiązkowy
4. Termin odpowiedzi wynosi 72 godziny od rozesłania maila
5. W razie konieczności pilnego omówienia tematu lub głosowania niezbędne jest powiadomienie członków Zarządu SMS - em.
6. Nieuczestniczenie w konsultacji lub głosowaniu elektronicznym bez usprwiedliwienia jest równoważne z nie uzasadnioną absencją na zebraniu zarządu.

góra

Ostatnia Aktualizacja: 18.11.2012