Otwarta Mistrzostwa Województwa Szkół - Liga Szkolna Olsztyna w szachach szybkich 2017/18
I kolejka system szwajcarski 7 rund P'15 (I i II liga - 10'+5" na posunięcie)

| 1 liga | 2 liga | 3 liga | 4 liga |

Tabela wyników 1 liga

Nr Zawodnik           Szkoła     Suma 1  2  3  4  5  6  7 

1 JORDAN, Adam (5)       LO V Olsztyn  5.5 11:= 7:1 10:1 5:1 4:= 2:= 9:1
2 KOZŁOWSKI, Michał (2)    KSP Olsztyn  4.5  4:0 3:= 6:1 10:1 8:= 1:= 7:1
3 TARANOWICZ, Michał (7)    SP 2 Olsztyn  4.5  5:0 2:= 7:0 0:1 10:1 8:1 4:1
4 SKOMSKI, Marcin (13)     GIM X Olsztyn 4   2:1 9:1 5:0 8:1 1:= 7:= 3:0
5 STREPIKOWSKI, Paweł (18)   KSP Olsztyn  4   3:1 6:1 4:1 1:0 7:0 9:0 0:1
6 TRZECIAK, Bartosz (8)    LO I Ostróda  4   8:1 5:0 2:0 9:0 0:1 11:1 10:1
7 TOKARSKI, Bartosz (9)    LO IV Olsztyn 3.5 10:= 1:0 3:1 11:= 5:1 4:= 2:0
8 PORĘBIAK, Mateusz (19)    LO IV Olsztyn 3.5  6:0 0:1 9:1 4:0 2:= 3:0 11:1
9 BARTOSZEWICZ, Arkadiusz (91) ZSE-H Olsztyn 3.5  0:1 4:0 8:0 6:1 11:= 5:1 1:0

10 RYDZEWSKI, Marceli (22)   GIM 22 Olsztyn 2.5  7:= 11:1 1:0 2:0 3:0 0:1 6:0
11 GRABOWSKI, Wojciech (17)   SP 2 Olsztyn  2.5  1:= 10:0 0:1 7:= 9:= 6:0 8:0

Tabela wyników 2 liga

Nr Zawodnik        Szkoła     Suma 1  2  3  4  5  6  7 
 
1 KITEWSKI, Bartosz (12) SP 2 Olsztyn  6   8:1 3:1 2:0 5:1 7:1 10:1 4:1
2 KRZYWICKI, Michał (36) GIM 22 Olsztyn 5.5  6:1 7:1 1:1 4:0 9:1 3:= 10:1

3 TARANOWICZ, Zofia (24) GIM 22 Olsztyn 5   9:1 1:0 7:1 8:1 4:1 2:= 5:=
4 MARCINKOWSKI, Jan (16) KSP Olsztyn  4   7:1 5:0 6:1 2:1 3:0 8:1 1:0
5 TRZASKOWSKA, Hanna (20) GIM 22 Olsztyn 3.5 10:1 4:1 8:1 1:0 6:0 9:0 3:=
6 PAŁASZ, Jakub (25)   SP 2 Olsztyn  3.5  2:0 10:1 4:0 9:1 5:1 7:0 8:=
7 OBIDZIŃSKI, Cezary (34) SP 3 Olsztyn  3   4:0 2:0 3:0 10:1 1:0 6:1 9:1
8 CYBULSKI, Andrzej (33) SP 10 Olsztyn 2.5  1:0 9:1 5:0 3:0 10:1 4:0 6:=

9 LETKO, Maciej (43)   SP 30 Olsztyn 2   3:0 8:0 10:1 6:0 2:0 5:1 7:0
10 PODCHUL, Maja (39)   KSP Olsztyn  0   5:0 6:0 9:0 7:0 8:0 1:0 2:0

Tabela wyników 3 liga

Nr Zawodnik         Szkoła     Suma 1  2  3  4  5  6  7 

1 TRZASKA, Aleksandra (85) GIM 23 Olsztyn 5  4:1 5:1 2:0 3:1 6:= 8:= 0:1
2 RODZIEWICZ, Kuba (42)   SP 15 Olsztyn 5  5:1 6:1 1:1 7:1 3:0 4:0 8:1

3 GÓRALCZYK, Maciej (65)  GIM Barczewo  4  7:0 4:1 6:1 1:0 2:1 9:1 5:0
4 GRYNKIEWICZ, Mikołaj (40) SP 9 Olsztyn  4  1:0 3:0 8:1 0:1 7:= 2:1 9:=
5 PODCHUL, Michał (51)   KSP Olsztyn  4  2:0 1:0 0:1 8:1 9:0 6:1 3:1
6 LUSZOWSKI, Marcel (90)  LO II Olsztyn 3.5 0:1 2:0 3:0 9:1 1:= 5:0 7:1
7 ŁASIŃSKI, Szymon (41)   KSP Olsztyn  3.5 3:1 8:= 9:= 2:0 4:= 0:1 6:0
8 TRZASKOWSKI, Marek (50)  SP 2 Olsztyn  3  9:1 7:= 4:0 5:0 0:1 1:= 2:0

9 SZAPIEL, Mateusz (86)   SP 101 Olsztyn 3  8:0 0:1 7:= 6:0 5:1 3:0 4:=

Tabela wyników 4 liga

Nr Zawodnik           Szkoła    Suma 1  2  3  4  5  6  7 

1 STOBIECKI, Krzysztof (58)  SP 30 Olsztyn 6  15:1 12:1 3:1 2:1 6:1 4:0 7:1
2 GRABOWSKI, Paweł (83)    SP 1 Olsztyn 5   7:1 9:1 4:1 1:0 3:0 6:1 8:1
3 GOLISZEK, Mateusz (57)    GIM Barczewo 5  11:1 10:1 1:0 5:1 2:1 7:0 4:1
4 MARCINKIEWICZ, Grzegorz (89) SP 2 Olsztyn 4.5  0:1 5:= 2:0 7:1 9:1 1:1 3:0

5 SZELUGOWSKI, Paweł (67)   SP 30 Olsztyn 4.5 13:1 4:= 14:1 3:0 8:0 12:1 10:1
6 GO¬DZIEWSKI, Bolesław (88)  SP 29 Olsztyn 4   9:0 0:1 8:1 10:1 1:0 2:0 13:1
7 SZELUGOWSKI, Piotr (66)   SP 30 Olsztyn 4   2:0 11:1 12:1 4:0 13:1 3:1 1:0
8 KOREJWO, Daniel (76)     SP 3 Olsztyn 4  12:0 13:1 6:0 11:1 5:1 10:1 2:0
9 RYDZEWSKA, Daniela (77)   SP 13 Olszyn 4   6:1 2:0 10:0 12:1 4:0 13:1 14:1
10 DALIGA, Rafał (82)      SP 30 Olsztyn 3  14:1 3:0 9:1 6:0 11:1 8:0 5:0
11 DZIĘCIOŁ, Tadeusz (80)    KSP Olsztyn  3   3:0 7:0 15:1 8:0 10:0 14:1 12:1
12 TARANOWICZ, Patrycja (87)  SP 2 Olsztyn 2   8:1 1:0 7:0 9:0 14:1 5:0 11:0
13 GRZELAK, Grzegorz (84)    SP 29 Olsztyn 2   5:0 8:0 0:1 14:1 7:0 9:0 6:0
14 DZIĘCIOŁ, Zofia (71)     KSP Olsztyn  1  10:0 15:1 5:0 13:0 12:0 11:0 9:0
15 SADOWSKI, Gabriel (81)    SP 3 Olsztyn 0   1:0 14:0 11:0 0:  0:  0:  0: 
| 1 liga | 2 liga | 3 liga | 4 liga |

góra

zmodyfikowany przez AG: 2017-10-15 17:13:31