DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA SENIORÓW 2005
| regulamin | komunikat | pliki turniejowe | wyniki |
Regulamin

 1. CEL

 2. - Wyłonienie Drużynowego Mistrza Województwa Seniorów na rok 2005
  - Ustalenie drużyny awansującej do II ligi w roku 2006.

 3. ORGANIZATOR

 4. - Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy w Olsztynie

 5. TERMIN I MIEJSCE

 6. 11-13.11 - I zjazd
  19-20.11 - II zjazd
  Miejsca zjazdów podane zostaną w komunikatach organizacyjnych.

 7. UCZESTNICTWO

 8. W Mistrzostwach mogą uczestniczyć drużyny klubów zrzeszonych w WMZSzach mających opłaconą składkę członkowską na rok 2005 i 2004.
  Termin pisemnych zgłoszeń upływa dnia 15.10.2005.
  Wpisowe do rozgrywek wynosi 250 PLN , ponadto obowiązuje opłata klasyfikacyjno-rankingowa naliczona w stosunku do składu podstawowego rzeczywiście występującego w rozgrywkach.
  Imienny skład drużyny należy przesłać w zaklejonej kopercie do dnia 31.10.2005 (konieczny dopisek na kopercie - skład drużyny) Koperty zostaną otwarte na odprawie technicznej.
  Drużyny mają obowiązek występować w pełnym składzie. Oddanie walkowerów spowoduje zwiększenie wpisowego w następnych rozgrywkach, do których zgłosi się drużyna o kwotę: ilość walkowerów x 10 PLN.

 9. AWANS

 10. Do II ligi 2006 awansuje drużyna, która zajmie najwyższe miejsce z drużyn, które nie mają takich uprawnień.

 11. SKŁAD DRUŻYNY I PRZEPISY TECHNICZNE

 12. Drużyna składa się z 5 zawodników i 1 zawodniczki grającej na 6 szachownicy.
  Do drużyny można zgłosić dowolną liczbę zawodników i zawodniczek rezerwowych.
  W każdym meczu może uczestniczyć 1 zawodnik zagraniczny ( po dokonaniu opłaty regulaminowej).
  Kolejność zawodników po zweryfikowaniu na odprawie technicznej nie może ulec zmianie w czasie trwania zawodów. Zawodniczka może być zgłoszona na dowolnej szachownicy męskiej bez prawa gry na szachownicy kobiecej. Zawodniczka, zgłoszona na szachownicy kobiecej może grać na szachownicy męskiej z zachowaniem systemu "drabinkowego"(za ostatnim seniorem) z prawem powrotu na szachownicę kobiecą.
  Skład drużyny na mecz należy zgłosić sędziemu najpóźniej na pół godziny przed rundą. Brak zgłoszenia upoważnia sędziego do wystawienia składu z poprzedniej rundy. W przypadku I rundy będzie to skład podstawowy.

 13. KAPITAN DRUŻYNY

 14. Kapitanem drużyny może być dowolna osoba wyznaczona przez klub.
  W czasie gry zawodnik ma prawo, w obecności sędziego zapytać kapitana, czy może przyjąć propozycję remisu. Kapitan odpowiada "tak" lub "nie". Inne kontakty kapitana z zawodnikami są zabronione.
  Zabrania się także kontaktów pomiędzy zawodnikami w czasie gry.

 15. SYSTEM ROZGRYWEK

 16. Zależny będzie od ilości zgłoszeń. Będzie, jeśli to możliwe, liczył 9 rund.

 17. TEMPO GRY I PRZEPISY

 18. 20 posunięć na 1 h + 1 h na dokończenie partii.
  W rozgrywkach obowiązują przepisy kodeksu szachowego z 2005 roku.
  Zawody podlegają ocenie rankingowej FIDE.

 19. PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW

 20. Punkty małe - zdobyte w partiach : wygrana 1 pkt ; remis 0,5 pkt ; porażka 0 pkt.
  Punkty meczowe : zwycięstwo 3 pkt, remis 2pkt , porażka 1pkt, walkower 0 pkt.
  Kolejność miejsc ustala się wg następujących kryteriów :
   - liczba punktów meczowych
   - liczba małych punktów
   - wynik na pierwszej i kolejno na dalszych szachownicach
  Kolejność miejsc na szachownicach ustala się wg następujących kryteriów (zawodnik oceniany jest na szachownicy, na której rozegrał najwięcej partii, przy równej ilości partii - na szachownicy niższej):
   - ilość zdobytych punktów
   - wynik procentowy
   - miejsce drużyny
  W przypadku nieparzystej ilości drużyn drużyna pauzująca otrzymuje 2 pkt meczowe oraz każdy zawodnik grający w rundzie poprzedniej po 0,5 pkt do klasyfikacji indywidualnej.

 21. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

 22. Podczas odprawy technicznej sędzia główny dokonuje weryfikacji zawodników zgłoszonych przez kluby.
  Kapitan drużyny przedstawia sędziemu głównemu do weryfikacji następujące dokumenty:
   - I odcinki kart ewidencyjnych wszystkich zawodników (za wyjątkiem zawodników zagranicznych)
   - legitymację szachową każdego zawodnika z wpisaną aktualną kategorią.
   - kopię dowodu opłaty wpisowego na konto WMZSzach.
   - kopię opłaty za zawodnika zagranicznego na konto WMZSzach
  W rozgrywkach wojewódzkich licencje nie obowiązują!!!

 23. SĘDZIOWANIE

 24. Mistrzostwa prowadzi sędzia główny zatwierdzony przez kolegium WMZSzach przy pomocy asystentów.
  Odwołania do sędziego głównego można składać w ciągu 30 minut od zakończenia rundy.
  Odwołania do kolegium sędziów WMZSzach można składać w ciągu 7 dni od zakończenia zawodów.

 25. FINANSOWANIE

 26. Koszty uczestnictwa w zawodach ponoszą kluby.
  Koszty organizacyjne zawodów ponosi WMZSzach.

 27. NAGRODY

 28. Ustanawia się nagrody pieniężne dla zawodników na poszczególnych szachownicach, na nagrody przeznaczone zostanie 80% wpisowego, ilość i wysokość nagród podana zostanie przed III rundą.
  Zarząd WMZSzach planuje dofinansować zwycięzcy rozgrywek udział w rozgrywkach II ligi 2006.
  Puchar dla zwycięskiej drużyny, dyplomy dla wszystkich uczestniczących drużyn.

góra