Olsztyn 08.09.2005
Ldz.

KOMUNIKAT NR
DOTYCZY SZACHOWEJ LIGI SZKOLNEJ 2005/2006
Regulamin

 1. ORGANIZATOR
  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
  Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie
  Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy w Olsztynie

 2. UCZESTNICY
  W rozgrywkach mogą brać udział wszyscy uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego.

 3. SYSTEM ROZGRYWEK
  Dziewczęta i chłopcy grają razem.
  Wszyscy uczestnicy podzieleni będą na 4 ligi.
  Podział na ligi w załączniku nr 1
  Nowo zgłaszający się do rozgrywek rozpoczynają grę:
  - zawodnicy o rankingu minimum 1600 - w I lidze,
  - zawodnicy o rankingu minimum 1400 - w II lidze,
  - zawodnicy o rankingu minimum 1200 w III lidze,
  - pozostali zawodnicy - w IV lidze.
  W każdej kolejce rozgrywa się 7 rund,
  tempo gry P'15 (15 minut na partię dla zawodnika).
  Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 0,5 pkt.
  W celu obiektywnego porównywania wyników zawodnicy grający w III lidze otrzymują premię 3 pkt, zawodnicy grający w II lidze premię 6 pkt, zawodnicy grający w I lidze premię 9 pkt.
  Rozegranych zostanie 7 kolejek, do klasyfikacji zalicza się 5 najlepszych wyników.
  Kojarzenie zawodników komputerowe, zawodnicy z tej samej szkoły mogą spotkać się tylko w 2 ostatnich rundach danej kolejki.
  Zamknięcie list startowych - 15 minut przed rozpoczęciem gry .
  Zasady awansu i spadku
  liga awans  spadek
   I  -    1/7
   II  1/6   1/6
  III  1/5   1/5
   IV  1/4    -
  

 4. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
  Zawody odbywać się będą w ZSB w Olsztynie przy ulicy Zołnierskiej 15 raz w miesiącu w soboty i niedziele o godz. 10.15.
  W soboty grać będą IV i III liga, w niedzielę II i I liga

 5. TERMIN I KOLEJKI
  sobota 8 X - IV i III liga
  niedziela 9 X - II i I liga

 6. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
  Będą prowadzone osobne klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych:
  - szkoły podstawowe
  - gimnazja
  - szkoły średnie.
  Zawodnicy z tej samej szkoły mogą spotkać się tylko w 2 ostatnich rundach danej kolejki.

 7. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
  Będą prowadzone trzy klasyfikacje osobno dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
  Drużyna może liczyć dowolną ilość osób, wynik drużyny w danej kolejce stanowi suma punktów uzyskanych przez 4 najlepszych zawodników w tym przynajmniej 1 dziewczynkę.
  Do końcowej klasyfikacji zalicza się 5 najlepszych wyników drużyny.
Sędzia Ligi

góra