TURNIEJ KLASYFIKACYJNY 1200-1400
Olsztyn 11-12.03.2006
| komunikat | wyniki | pliki turniejowe |
Komunikat organizacyjny
 • CEL TURNIEJU
  - Umożliwienie uzyskania i podwyższenia kategorii szachowych.

 • ORGANIZATOR
  - Uczniowski Klub Sportowy "Trzydziestka" w Olsztynie.

 • TERMIN I MIEJSCE
  - Turniej rozegrany zostanie w Szkole Podstawowej nr 30 w Olsztynie przy ul.Pieczewskiej 10 w dniach 11-12 III 2006.

 • UCZESTNICY

  - W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy o rankingu 1200-1400.

 • ZGŁOSZENIA
  Email: bogdanjezak@o2.pl, telefonicznie : 0 691 804 873 do dnia 05.03.2006.
  Warunkiem przeprowadzenia turnieju jest zgłoszenie się minimum 12 osób.

 • ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
  Istnieje możliwość noclegu w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul.Bałtyckiej 37.
  Cena noclegu 20 zł. Zamawianie noclegów indywidualnie tel.0-89 5275389..

 • OPŁATY
  |         |    |Opłata     |     |
  |         |    |klasyfikacyjno-|     |
  |Zawodnicy:    |wpisowe | -rankingowa  | razem  |
  |UKS "Trzydziestka"| 10 zł |   2,5 zł  | 12,5 zł |
  |Pozostali chętni | 15 zł |   2,5 zł  | 17,5 zł |
  

 • SYSTEM ROZGRYWEk
  Szwajcarski na dystansie 7 rund.

 • TEMPO GRY

  60 minut na partię dla każdego zawodnika.
  Obowiązuje prowadzenie zapisu partii.

 • PROGRAM TURNIEJU
  Sobota 11 III 2006
  9.00 - 9.45 - zgłaszanie się zawodników
  9.45 - odprawa techniczna
  10.00 - I runda
  12.00 - II runda
  14.00 - przerwa obiadowa
  15.00 - III runda
  17.00 - IV runda
  niedziela 12 III 2006
  09.00 - V runda
  11.00 - VI runda
  13.00 - przerwa obiadowa
  14.00 - VII runda

 • NAGRODY
  Najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody pieniężne:
  I msc - 75 zł, II msc - 50 zł, III msc - 30 zł
 • góra