XVI MEMORIAŁ JADWIGI I STANISŁAWA LEOKAJTIS W SZACHACH 2006
OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR PREZESA SM "POJEZIERZE"
Olsztyn 9.04.2006
| komunikat | wyniki | pliki turniejowe |
Komunikat organizacyjny
ORGANIZATORZY

- WMZSzach w Olsztynie - SDK "Akces" przy SM "Pojezierze"
- KKS "Warmia" Olsztyn

TERMIN I MIEJSCE

MEMORIAŁ odbędzie się dnia 9 kwietnia 2006 r. w godz. 10.00-16.30 w sali SDK "Akces" w Olsztynie przy ul. Pana Tadeusza 6a (ul. boczna od ul. Dworcowej ), dojazd autobusem MPK Nr 2, 3 , 21, 22, 26 , 28 wysiąść na przystanku Dworcowa/Kołobrzeska oraz nr 10 - wysiąść na przystanku Kołobrzeska/Dworcowa i 15,20,150 - wysiąść na przystanku Piłsudskiego/stadion.
Dojście z dworca PKP/PKS - pieszo 10 minut.
Zgłoszenia email : bogdanjezak@o2.pl w terminie do dnia 4 kwietnia 2006. Rozpoczęcie turnieju o godz 10.00, zawodnicy zgłoszeni potwierdzają udział i opłacają wpisowe do godziny 9.45, dodatkowi zawodnicy będą przyjmowani tylko do 9.30.

SYSTEM ROZGRYWEK

System szwajcarski na dystansie 9 rund , kojarzenie komputerowe. Tempo gry : 15 min. dla każdego zawodnika. Dodatkowa punktacja - w razie równej ilości punktów dodatkowa punktacja w następującej kolejności: mały buchholz, pełny buchholz, berger.

UCZESTNICY

W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni po opłaceniu wpisowego.

WPISOWE

seniorzy           25 zł
old-boje, juniorzy do 18 lat 15 zł
młodzicy do 14 lat, kobiety 10 zł
zawodnicy SDK "Akces"     5 zł

NAGRODY

I m-sce - 300 zł, II - 200 zł, III-150 zł, IV-120 zł, V-100 zł, VI-80 zł, VII-60 zł, VIII-50 zł
Nagrody dodatkowe:
- najlepszy zawodnik o rankingu ≤ 1900 - 50 zł, najlepszy junior - 50 zł , najlepsza kobieta - 50 zł
- najlepszy old-boy - 40 zł , najlepszy młodzik - 40 zł, nagroda losowana 40 zł
Warunkiem ustanowienia nagród dodatkowych jest udział w turnieju minimum 4 uprawnionych w danej grupie.
Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę (nie dotyczy nagrody losowanej).
Osoby nagradzane obowiązane są do podania Nr PESEL lub NIP pod rygorem utraty nagrody.

TURNIEJ ZALICZANY DO KLASYFIKACJI GRAND-PRIX WOJEWÓDZTWA W SZACHACH SZYBKICH


ZAPRASZAMY DO GRY ------------------------------- ORGANIZATORZY
góra