Międzynarodowy Regionalny Turniej Szachowy
z okazji 25 rocznicy powstania
KSz SM "Budowlani" w Bartoszycach

Bartoszyce 2.10.2005
| komunikat | wyniki | pliki turniejowe |
Komunikat organizacyjny
 1. CEL TURNIEJU:

  • Uczczenie XXV-lecia Klubu szachowego SM "Budowlani"
  • Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Konfrontacja z szachistami róznych regionów Polski, Rosji i innych państw.


 2. ORGANIZATORZY:

  • Klub Szachowy SM "Budowlani" Bartoszyce
  • Urząd Miasta w Bartoszycach
  • MDK w Bartoszycach


 3. TERMIN I MIEJSCE:

   Turniej zostanie rozegrany w niedzielę 2 października 2005r. w MDK w Bartoszycach przy ul. Bohaterów Warszawy 6.


 4. WARUNKI UCZESTNICTWA

   Turniej ma charakter otwarty, mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zgłoszą się w miejscu rozgrywek do godz. 945 i opłacą wpisowe w wysokości:
   1. seniorzy - 25 zł
   2. juniorzy do 18 lat, kobiety, oldboje - 15 zł
   3. zawodnicy z Bartoszyc 15 zł, zawodniczki 10 zł
   4. oraz uiszczą opłatę do WMZSZach w wysokości 2 zł.


 5. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:

   Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
   Kojarzenie komputerowe.
   Tempo gry : P'15 - 15 minut na całą partię dla każdego zawodnika.
   O kolejności miejsc w przypadku równej ilości punktów decyduje:
   1. skrócona wartościowość Bucholtza
   2. pełna wartościowość Bucholtza
   3. progress
   Obowiązują przepisy FIDE dla szachów szybkich.


 6. NAGRODY:

   I miejsce - 250 zł, II - 200 zł, III - 150 zł, IV - 100 zł, V - 80 zł, VI - 60 zł, VII miejsce - 50 zł, VIII miejsce - 50 zł, IX miejsce - 40 zł, X miejsce - 40 zł, .
   Najlepszy zawodnik bez kategorii centralnej - 50zł.
   Najlepsza kobieta - 50zł,
   Najlepszy junior do 18 lat - 40zł.
   Najlepszy zawodnik z Bartoszyc - rzeczowa + puchar.
   Najlepszy oldboy - 40 zł.
   Ponadto nagrody rzeczowe dla zawodników z Bartoszyc:
   najlepszego młodzika, juniora, najlepszej kobiety, najstarszego i najmłodszego zawodnika.
   Można otrzymać tylko jedną nagrodę. Ostateczną ilość i wysokość nagród podamy po III rundzie.


 7. SPRAWY RÓŻNE:

  1. Turniej zgłoszony do cyklu Grand-Prix 2005
  2. Sprzęt do gry zapewnia organizator.
  3. Interpretacja komunikatu i przepisów gry należy do Sędziego Głównego i Organizatora
  4. Kontakt telefoniczny z organizatorem: Benedykt Onufriuk 603596906 (24h), skr. poczt. 3 11-200 Bartoszyce

góra