TURNIEJ KLASYFIKACYJNY 1000-1200
Olsztyn 14.01.2006
| komunikat | wyniki | pliki turniejowe |
Komunikat organizacyjny
 • CEL TURNIEJU
  - Umożliwienie uzyskania i podwyższenia kategorii szachowych.

 • ORGANIZATOR
  - Uczniowski Klub Sportowy "Trzydziestka" w Olsztynie.

 • TERMIN I MIEJSCE
  - Turniej rozegrany zostanie w Szkole Podstawowej nr 30 w Olsztynie przy ul.Pieczewskiej 10 w dniach 14 I 2006.

 • UCZESTNICY
  - W turnieju mog± wzi±ć udział zawodnicy o rankingu 1000-1200.

 • ZGŁOSZENIA
  Email: bogdanjezak@o2.pl, telefonicznie : 0 691 804 873 do dnia 10.01.2006.
  Warunkiem przeprowadzenia turnieju jest zgłoszenie się minimum 10 osób.

 • OPŁATY
  |         |    |Opłata     |    |
  |         |    |klasyfikacyjno-|    |
  |Zawodnicy:    |wpisowe | -rankingowa  | razem |
  |UKS "Trzydziestka"| 7,5 zł |   2,5 zł  | 10 zł |
  |Pozostali chętni |12,5 zł |   2,5 zł  | 15 zł |
  

 • SYSTEM ROZGRYWEK
  Szwajcarski na dystansie 6 rund.

 • TEMPO GRY
  30 minut na partię dla każdego zawodnika.
  Obowi±zuje prowadzenie zapisu partii.

 • PROGRAM TURNIEJU
  Sobota 14 I 2006
  9.00 - 9.45 - zgłaszanie się zawodników
  9.45 - odprawa techniczna
  10.00 - I runda
  11.00 - II runda
  12.00 - III runda
  13.00 - IV runda
  14.00 - przerwa obiadowa
  15.00 - V runda
  16.00 - VI runda

 • NAGRODY
  Najlepsi zawodnicy otrzymaj± nagrody pieniężne:
  I msc - 50 zł, II msc - 30 zł
 • góra